Internationell samverkan

Det finns ett stort internationellt intresse för svensk jämställdhetspolitik och svenskt jämställdhetsarbete. Att sprida erfarenheter och kunskap är en viktig uppgift för myndigheten, liksom att delta i internationella samarbeten och uppföljningar på regeringens uppdrag.

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Jämställdhetsmyndigheten ska stödja regeringen i det internationella samarbetet, bland annat när det gäller kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det finns en ökad efterfrågan på att Sverige ska samarbeta med andra länder och internationella organisationer och både driva på utvecklingen och bistå med kunskap om arbete för ökad jämställdhet på internationell nivå.

Det internationella arbetet med jämställdhet bedrivs i organisationer som FN, EU, Europarådet och Nordiska ministerrådet. Det finns en rad sammanhang där myndigheten kan komma att stödja regeringen, såsom att inom EU-samarbetet bistå regeringen i beredning, förankring och förhandling av svenska ståndpunkter.

Senast uppdaterad: 12:28 - 27 jun, 2018