”Viktigt att ha fokus på personer som står längst från arbetsmarknaden”

Kvinnor har lägre lön, lägre inkomst och lägre pension än män, visar årets rapport om kvinnors och mäns villkor från statistikmyndigheten SCB. Statistiken visar att det är viktigt att fortsätta fokusera på de som står längst från arbetsmarknaden i det läge Sverige befinner sig i, kommenterar Sara Andersson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

I rapporten ”På tal om kvinnor och män” presenterar SCB statistik på flera områden, bland annat ekonomi. Den visar att utrikes födda kvinnor är en grupp som har låg sysselsättningsgrad. 66 procent av de utrikes födda kvinnorna är sysselsatta.

– Siffrorna gör oss påminda om vikten av ett fortsatt fokus på utrikes födda kvinnor, både när det gäller jämställdhet och arbetsmarknad. I det läge vi befinner oss med en svag utveckling av svensk ekonomi och en ökande arbetslöshet är det särskilt viktigt att inte tappa fokus på de som har en svagare ställning och står längst ifrån arbetsmarknaden, säger Sara Andersson.

Enligt de flesta bedömare förväntas långtidsarbetslösheten öka. Redan i dag tillhör utrikes födda kvinnor och kvinnor som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga de grupper med längst arbetslöshetstider.

– Utvecklingen är mycket oroväckande. Den ekonomiska jämställdheten riskerar att utvecklas i fel riktning. Jämställdhetsmyndigheten har tidigare lyft fram att det är nödvändigt att de verktyg som finns för arbetsmarknadspolitiken utvecklas med jämställdhet i åtanke. Även om utvecklingen på arbetsmarknaden är svag finns det en fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft inom många områden, som till exempel barn- och äldreomsorg. De är områden med stark dominans av kvinnor. För att öka attraktiviteten i dessa yrken behövs ett fokus på bättre arbetsvillkor och en förbättrad arbetsmiljö, säger Sara Andersson.

Senast uppdaterad: 5:16 - 18 jun, 2020
  • Arbetsmarknad
  • Ekonomi
  • Jämställdhet