Väntan är över: Nylansering för handbok i våldsförebyggande arbete

Inget att vänta på samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Inget att vänta på utgör sedan flera år tillbaka ett värdefullt stöd för kommuner och organisationer i deras våldsförebyggande arbete. Den nya upplagan är framtagen av Jämställdhetsmyndigheten, i samarbete med civilsamhällesorganisationerna MÄN och Unizon.

Handboken är i första hand skriven för strateger inom länsstyrelse, kommun eller civilsamhället. Även du som jobbar våldsförebyggande direkt med barn och unga kan ha nytta av handboken, i likhet med andra tjänstepersoner, chefer och förtroendevalda som har en central roll i att möjliggöra det våldsförebyggande arbetet.

Inget att vänta på gavs tidigare ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Den uppdaterade handboken finns tillgänglig genom Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna, MÄN och Unizon.

Inget att vänta på i pdf-format

 

Senast uppdaterad: 6:18 - 19 jan, 2020
  • Våldsförebyggande arbete