Ung och övervakad – våld i digital form

Pekingplattformen 25 år | När man är nykär vill man oftast vara tillsammans 24/7. Och kan man inte vara tillsammans fysiskt så kan man ju alltid ringa, chatta eller messa. Problemet uppstår när den ena parten börjar kontrollera och begränsa den som hen är tillsammans med.

Digitalt våld kan till exempel innebära att någon delar privata bilder av dig eller sprider rykten om dig i sociala medier. Det kan också handla om att din pojkvän eller flickvän kontrollerar, trakasserar och hotar dig genom mobilen, paddan eller datorn.

– Det kan börja med att ens partner hela tiden vill veta var man befinner sig eller vill ha lösenorden till din mejl eller sociala medier. Först kanske man uppfattar det som gulligt att hen är lite svartsjuk, men ofta eskalerar det till att man slutar umgås med några andra än sin partner av rädsla för att bli straffad, säger Deepati Forsberg, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Mobilen lämnar spår

Spionappar, gps – och platsfunktioner är verktyg som ibland utnyttjas för att kunna kontrollera en partner eller familjemedlem via mobilen.

I dagens digitaliserade samhälle krävs ingen större insats eller tekniskt kunnande för att kontrollera en partner. Och vill förövaren inte bli påkommen med att gå igenom sin partners samtalshistorik eller sms kan jobbet skötas av spionappar som speglar allt användaren skriver, säger och gör och som inte syns på skärmen. Spionappar används även mot unga som lever i en hederskontext och hbtq-personer. Det kan till exempel handla om föräldrar som kontrollerar sina barn eller pojkar och män som kontrollerar sina flickvänner och fruar för att upprätthålla familjens heder.

För kvinnor som lämnar en våldsam relation kan det vara nödvändigt att radera sin identitet på alla digitala plattformar. Om man lämnar digitala spår kopplade till ens gamla identitet är man spårbar. När det handlar om unga personer, som umgås i samma kretsar eller kanske till och med går i samma skola, blir det näst intill omöjligt för den utsatta att undvika förövaren.

– Det stora problemet är att det inte behövs några spionappar för att hålla koll på någon i dagens digitala landskap med gps- och platsfunktioner, kommenterar Deepati Forsberg.

Nya verktyg, samma mekanismer

Digitalt våld är ett uttryck för pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor. Även om digitalt våld kan förekomma i alla typer av relationer är majoriteten av de som utsätts för kontroll och maktutövande flickor och kvinnor och personen som utsätter en pojke eller man.

Fysiskt våld samspelar nästan alltid med psykiskt och digitalt våld. Däremot kan digital kontroll och digitalt våld i vissa fall förekomma utan fysiskt våld. Därför kan det vara svårt att se vart gränsen mellan kärlek och kontroll går för den utsatta. Det kan också vara så att vänner och familj till den utsatta förringar eller ursäktar digitalt våld med att partnern är väldigt omtänksam. Det kan också vara så att det digitala våldet fortsätter även efter det att relationen är avslutad.

Jämställdhetsmyndigheten är delaktig i många våldsförebyggande uppdrag med fokus på kunskapsspridning och mäns delaktighet och ansvar i arbetet mot våld. Bland annat driver myndigheten tillsammans med länsstyrelserna och stiftelsen ungarelationer.se den årliga kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Syftet med materialet är att skapa samtal om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

Tjejers och unga kvinnors utsatthet för våld är också ett särskilt fokus i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Läs mer om vilket stöd som finns att få om du är våldsutsatt, anhörig eller våldsutövare

Läs mer om lagstiftningen gällande bland annat spridning av kränkande bilder och filmer 

Lyssna på Jämställdhetsmyndighetens nya podcast om bland annat våld:


Podcasten “Världens mest jämställda land?” finns bland annat på Spotify.

Senast uppdaterad: 10:15 - 23 feb, 2021
  • Mäns våld mot kvinnor