Vad har artificiell intelligens med jämställdhet att göra?

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar ett direktsänt samtal om artificiell intelligens (AI) och jämställdhet den 25 september. Det sker genom Bokmässans digitala bildningshubb, Sara Nilsson som är senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten leder samtalet och vi har ställt några frågor till henne.

Vad har artificiell intelligens med jämställdhet att göra?

När statliga myndigheter ska utveckla sin verksamhet för att förbättra service och kvalitet för våra medborgare, används tekniska lösningar i allt högre utsträckning. Olika grader av artificiell intelligens är en av dessa lösningar. AI är ett tekniskt system som ska kunna agera mindre regelstyrt, det vill säga agera självständigt inom vissa parametrar. För att systemet ska kunna göra detta tränas det på att göra olika vägval med hjälp av tidigare data om våra medborgare. Eftersom det inte är jämställt mellan kvinnor och män idag lär sig det tekniska systemet att detta är normalbilden. Risken finns att systemet producerar och förstärker de skilda livsvillkoren mellan kvinnor och män. På så sätt bidrar inte AI-systemet i den statliga verksamheten till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Vad hoppas du att den som lyssnar tar med sig efter samtalet?

Att vi är inne i en omställning där tekniska system kan bidra till viktiga förbättringar inom statsförvaltningen och för individen. Det är både viktigt och bra om alla medborgare och de som arbetar i offentlig verksamhet ställer krav på att AI-system ska vara transparanta och inte återskapa ojämställdhet mellan kvinnor och män. Genom att ta del av vårt samtal hoppas jag att de som lyssnar får en förståelse vad omställningen kan innebära och att vi, den statliga förvaltningen, tar vårt ansvar.

Vad kan Jämställdhetsmyndigheten bidra med i diskussionen om artificiell intelligens?

Jämställdhetsmyndigheten bidrar med kunskap, erfarenhet och forskning om hur ojämställdhet görs och den görs i princip på samma sätt i fysiska världen som i tekniska system. Vår roll blir att vara ett stöd i arbetet med att undvika riskerna för att ojämställdhet byggs in i tekniska system och det gör vi bäst med andra. Vi har förmånen att få arbeta med Statskontoret, Vinnova, Ekonomistyrningsverket och Försäkringskassan just nu i denna fråga, det känns riktigt bra.

Senast uppdaterad: 2:43 - 17 mar, 2021
  • Artificiell intelligens