Utlysning för projektbidrag för jämställdhetsprojekt

Jämställdhetsmyndigheten fördelar på regeringens uppdrag statsbidrag till det civila samhället för att driva jämställdhetsprojekt. Nu har utlysningen öppnat.

Det här statsbidraget går till projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Utlysningen är öppen den 16 februari till den 23 mars 2021.

Bidrag lämnas till ideella föreningar eller stiftelser. Ansökan sker via Jämställdhetsmyndighetens digitala ansökningssystem för statsbidrag.

Läs mer om syftet med bidraget, villkor för att söka och hur Jämställdhetsmyndigheten bedömer ansökningar:

Projektbidrag för jämställdhetsprojekt

Senast uppdaterad: 2:37 - 17 feb, 2021
  • Statsbidrag