Uppskattad vägledning i ny kostym

Handboken Inget att vänta på utgör sedan flera år ett värdefullt stöd för organisationer i deras våldsförebyggande arbete. I januari 2020 utkommer Jämställdhetsmyndigheten med en reviderad upplaga. Revideringsarbetet har genomförts i nära samverkan med civilsamhällesorganisationerna MÄN och Unizon.

Inget att vänta på samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

– Sedan handboken gavs ut första gången 2015 har flera kommuner och civilsamhällesorganisationer påbörjat ett våldsförebyggande arbete. Nu tar vi nästa steg och skalar upp det våldsförebyggande arbetet i Sverige ytterligare, med utgångspunkt i handbokens kunskapsstöd för ett strukturerat och systematiskt våldsförebyggande arbete i samverkan, säger Lina Lundborg, utredare på Jämställdhetsmyndigheten och projektledare för revideringsarbetet.

Ett län som jobbar aktivt med ett våldsförebyggande utvecklingsarbete utifrån handboken är Västerbotten.

– Handboken och dess modell har varit ett bra stöd tillsammans med utbildningar och processledning för de kommuner som påbörjat ett våldsförebyggande arbete med en genusförändrande ansats. Från länsstyrelsen Västerbotten välkomnar vi att handboken nu ges ut i en utvecklad, reviderad version. Vi ser fram emot att fortsätta ge kunskapsstöd och handledning till det våldsförebyggande arbetet i vårt län utifrån handboken och hoppas att fler följer vårt exempel, berättar Monica Forsman, särskilt sakkunnig i jämställdhet vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Handboken är i första hand skriven för strateger inom länsstyrelse, kommun eller civilsamhället. Även de som arbetar våldsförebyggande direkt med barn och unga kan ha nytta av handboken, i likhet med andra tjänstepersoner, chefer och förtroendevalda som har en central roll i att möjliggöra det våldsförebyggande arbetet.

– Jämställdhetsmyndigheten kommer att erbjuda nationella processutbildningar för bland annat länsstyrelserna utifrån handboken med målet att tillsammans bidra till att sätta fler lokala aktörer i rörelse i riktning mot ett jämställt samhälle fritt från våld, säger Lina Lundborg.

Inget att vänta på gavs tidigare ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Den reviderade upplagan kommer finnas tillgänglig genom Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna, MÄN och Unizon, samt som nedladdningsbar pdf på jamstalldhetsmyndigheten.se.

 

 

Senast uppdaterad: 5:11 - 21 nov, 2019
  • Våldsförebyggande arbete