Universiteten och metoo på Bokmässan

Under fredagen på Bokmässan diskuterades på Forskartorgets scen vilken effekt metoo-rörelsen haft på universitetsvärlden. Under samtalet, som arrangerades av Jämställdhetsmyndigheten, togs det bland annat upp hur högskolor arbetar och bör arbeta med jämställdhetsfrågor för att det ska leda till ett tydligt och konkret förändringsarbete.
Från vänster i bild: Bosse Parbring, Ulrika Helldén, Ida-Maria Linder och Maja Lundqvist. Foto: Tess Lundin

Panelen under samtalet bestod av Ida-Maria Linder från Jämställdhetsmyndigheten, Ulrika Helldén från Karolinska Institutet och Maja Lundqvist från Nationella sekretariatet för genusforskning. Bosse Parbring, kommunikationschef på Jämställdhetsmyndigheten, modererade samtalet.

Metoo-rörelsen vittnade om stora brister på jämställdhetsfronten i flera av samhällets organisationer och institutioner. Inte minst inom universitetsvärlden, vilket visades i och med Akademiuppropet. I dag arbetar flera aktörer för att forskning i området ska utgöra en grund i ett brett förändringsarbete i svenska lärosäten. Forskningsunderlaget, som ofta bygger på internationella studier, visar på hur sexuella trakasserier och övergrepp möjliggörs av vissa normer och kulturer inom institutionerna, samt hur de påverkar arbetsmiljön och psykiskt och fysiskt mående hos de som utsätts.

Sexuella trakasserier finns i alla nivåer

– Vi vet av forskningen att sexuella trakasserier finns i akademin. Det finns i alla nivåer inom universiteten, hos studenter, doktorander och högre upp. De som forskar i området är rörande överens om att det får negativa konsekvenser för de som utsätts för sexuella trakasserier, och att de får svårt att utföra sitt jobb eller sina studier, sade Maja Lundqvist.

Forskningen kring sexuella trakasserier och övergrepp inom akademin har inte alltid varit helt enkel, enligt Lundqvist. Dels har det funnits en stor underrapportering av ämnet, och det har varit svårt att få fram tydliga resultat. Få personer berättar om att de har utsatts, bland annat för att de är rädda för repressalier efter en anmälan. Det är en oro som också visat sig vara befogad, då många upplever att deras situation förvärrats efter att de har berättat.

För att det ska ske ett konkret förändringsarbete inom svenska lärosäten ska flera aktörer samverka för att forskningen ska implementeras i policyarbetet. Jämställdhetsmyndigheten samverkar med flera aktörer med målet att bidra till ett förebyggande arbete.

– Vårt uppdrag om sexuella trakasserier handlar i stort om att samla och sprida kunskap.  Ett annat uppdrag som vi ser har tydlig koppling till sexuella trakasserier är lärosätenas arbete med jämställdhetsintegrering. Vi arbetar för att synliggöra hur dessa delar hänger ihop och hur lärosätena kan organisera sitt förändringsarbete för att få mer kraft, sade Ida-Maria Linder.

– På Karolinska Institutet fick metoo en stor effekt, speciellt då vi har nära koppling till hälso- och sjukvårdssektorn, där uppropen hördes mycket, sade Ulrika Helldén.

Ett uppdrag som vi ser har tydlig koppling till sexuella trakasserier är lärosätenas arbete med jämställdhetsintegrering. Vi arbetar för att synliggöra hur dessa delar hänger ihop och hur lärosätena kan organisera sitt förändringsarbete för att få mer kraft, sade Ida-Maria Linder.

Samverkansprojekt mellan lärosäten

Nu har Karolinska Institutet initierat ett samverkansprojekt med andra lärosäten för att se vilka luckor som behöver fyllas i jämställdhetsarbetet och forskningen kring den. Initiativet har bland annat uppkommit ur behovet av att utomstående lärosäten undersöker hur jämställdheten ser ut inom universitetsvärlden, och på så sätt få mer av ett helhetsperspektiv på forskningen.

På frågan om vad som krävs för att en förändring inom akademin ska ske fanns olika utgångspunkter från panelmedlemmarna. Några viktiga punkter de tog upp var att man bör titta mer på anställda, som annars kan bortprioriteras då forskningen ofta fokuserar på studenters situation. Panelen menade även att universitet bör arbeta lika mycket med förebyggande arbete som med att efterfölja lagen, samt att forskningen och berättelserna från de utsatta kan bidra till att ändra kulturer och strukturer i lärosätena som annars bidrar till en miljö där sexuella trakasserier möjliggörs.

Senast uppdaterad: 11:08 - 29 sep, 2019
  • Jämställdhet
  • Jämställdhetsintegrering
  • Utbildning