Ungas röster vägde tungt på expertmöte om hedersvåld

Jämställdhetsmyndighetens internationella expertmöte om våldsförebyggande arbete mot hedersvåld samlade myndigheter, organisationer och experter med olika bakgrund, kompetens, erfarenheter och ålder. ”Det blev ett annorlunda möte för sammanhanget. Vi fick se olika aktörer mötas i många samtal och diskussioner om lösningar, snarare än problem”, säger Arbresha Rexhepi, utredare med ansvar för arrangemanget.
Foto: Jöran Fagerlund

50 deltagare, inklusive internationella experter från Jordanien, Libanon, Norge, Storbritannien och Tyskland, liksom nationella och lokala aktörer samlades under veckan i Angered i syfte att sprida kunskap och erfarenhet om våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i en hederskontext.

– Mötets höjdpunkt var den koppling vi fick mellan de internationella, nationella, regionala och lokala perspektiven. Att se hur dem hänger ihop, hur mycket vi måste göra för att skapa de relationerna och hur bra de diskussionerna blev, säger Arbresha Rexhepi och fortsätter:

– Man kan också säga att vi kunde omdefiniera expertbegreppet. När det kommer till förebyggande arbete finns det många personer som kan vara experter och vi behöver samlas och diskutera, och se vem som har vilken roll.

Engagerade pojkar och unga män

En sådan aktör är Integrate UK, som i huvudsak består av unga som organiserar sig i kampen mot hedersvåld och förtryck. De arbetar bland annat med humoristiska och ogenerade videos som illustrerar hur våld och förtryck kan drabba i vardagen.

På mötet fanns också pojkar och unga män i den tyska organisationen Heroes, som finns i liknande verksamheter i Sverige genom Shanazi Hjältar och Sharafs hjältar som också fanns på plats. Verksamheterna utbildar sina egna till hjältar, som bland annat besöker skolor och samtalar med jämnåriga om deras livssituation, relaterat till våld och förtryck i en hederskontext.

Många modiga ungdomar delade med sig av sina egna erfarenheter av hedersvåld och förtryck och hur de nu jobbar förebyggande genom att sprida kunskap. Experter från Mellanöstern delade också med sig av sitt arbete, metoder, program och erfarenheter från sina samhällen och sociala strukturer.

Avgörande med gemensamma mötesplatser

Gemensamt för dem alla var att de lyfte fram vikten av att jobba med både unga och vuxna, lokalsamhället och relevanta organisationer.

– De internationella gästerna bidrog både med en problematiserande bild av arbetet kring hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige, vikten av språkbruk och även genom att utmana oss i våra invanda tankemönster och uppfattningar om våldsförebyggande arbete. Sedan var det väldigt bra med de unga rösterna, de ungas delaktighet hade en väldigt positiv effekt, säger Arbresha Rexhepi.

Hon ser också en stor vinst i att alla aktörer kunde samlas; myndigheter, organisationer, lokalsamhället och de unga som själva är en del av målgruppen för arbetet. Det påskyndar samtalen och processen som annars ofta sker i skilda rum, menar hon:

– Vi som myndighet behöver reflektera över hur vi skapar rum och möjligheter för pojkar och unga män att delta i jämställdhetsarbetet istället för att bara konstatera att det är få pojkar och unga män som är med. Vi kan vara med och skapa de plattformarna, som i sin tur avgör vilka röster som hörs och hur träffsäkra metoderna blir.

Skribent:
Jane Isaksson
Senast uppdaterad: 3:45 - 03 dec, 2018
  • Hedersrelaterat våld
  • Våldsförebyggande arbete