”Unga män ses antingen som offer eller problem”

Engagemanget och aktivismen som finns bland unga män behöver lyftas fram i jämställdhetsarbetet. Det säger Jeff Hearn, seniorprofessor i genusforskning vid Örebro universitet. Han har forskat om män och maskuliniteter i 40 år och är en av talarna vid konferensen ICMEO.

Vad kommer du att prata om på konferensen? 

– Vissa frågor känns självklara när vi talar om unga män och jämställdhet, som utbildning, hälsa och våld. Jag har inte bestämt exakt vad jag ska prata om, men jag tror att jag kommer börja i kopplingarna mellan ålder och genus. Ur ett jämställdhetsperspektiv ser vi att män tenderar att värderas högre än kvinnor, men när det kommer till ålder är det mer komplext. Ibland värderas ung ålder högt i vårt samhälle samtidigt som det också ses ner på ungdomar. Unga män måste navigera i den här motsättningen och ställs även inför motstridiga förväntningar på hur du ska vara som pojke eller man.

Varför är det viktigt att utmana traditionella föreställningar om hur en ”riktig” man ska vara?

– Jag tänker inte att det finns en slags typ av “traditionella” föreställningar om män och pojkar. Förväntningarna varierar mycket, till exempel i olika samhällsklasser och i olika omgivningar, men i jämställdhetsarbetet, och i arbete för lika villkor och rättvisa generellt, måste mer dominanta sociala grupperingar förändras. Jämställdhetsarbetet ska inte bara lämnas för kvinnor och flickor att ta hand om.

Konferensen sätter fokus på jämställdhetsarbete med pojkar och unga män. Vad är viktigt att tänka på i det arbetet?

– Det finns en risk att vi ser unga män som antingen som offer eller som problem Det handlar om skolan, gatuvåld, gäng, unga fäder som inte tar ansvar och så vidare. Fokus hamnar ofta på politiska satsningar riktade till unga män, men det går att angripa frågan ur en annan vinkel och uppmärksamma aktivismen och engagemanget som finns bland unga.

Vilka positiva effekter hoppas du att konferensen ska få?

– Jag hoppas att den ska främja jämställdhet och samtidigt problematisera själva kategorierna män och pojkar. Jag hoppas att den inte ska bidra till att göra kategorierna ännu mer fixerade. Det här är en fråga om vad vi har för mål på sikt – om vårt långsiktiga mål är att grupperna kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande eller om vi också vill arbeta mot ett genussystem som är mer differentierat.

Skribent:
Charlie Olofsson
Senast uppdaterad: 9:46 - 02 maj, 2018
  • EU
  • Jämställdhet