Tydliggörande angående remissvar

Jämställdhetsmyndigheten har tagit emot kritik angående en del av myndighetens remissvar till Skolverkets förslag på ändringar i läroplaner vad gäller sex och samlevnad. Vi kan konstatera att kritiken mot denna del av remissvaret är berättigad.
En del i Jämställdhetsmyndighetens remissvar har fått berättigad kritik. Foto: Jöran Fagerlund

Skolverkets avråder i sin konsekvensutredning från att använda begreppet hedersrelaterat våld och förtryck i läroplanstext, bland annat av principiella skäl då begreppet inte anses vara tillräckligt generellt eller övergripande. Vi respekterade Skolverkets expertis inom läroplansutformning och godtog detta. Det var olyckligt från vår sida. Den mening som fått kritik är missvisande och speglar inte Jämställdhetsmyndighetens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, eller remissvaret i övrigt. Där framgår att vi vill skärpa läroplanen för att skydda elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Skolverkets förslag till ändringar i läroplaner vad gäller sex och samlevnad motsvarar inte uppdraget att särskilt beakta hedersrelaterat våld och förtryck. Vi skriver vidare att elever inte enbart behöver hjälp om de upplever otrygghet, utan även skydd och stöd mot kränkningar och våld. Därför föreslår vi skarpare skrivningar som går att läsa i vårt remissvar. Detta föreslås även förtydligas under rektors ansvar i skolan.

Jämställdhetsmyndigheten har flera angelägna uppdrag inom området hedersrelaterat våld och förtryck och det är ett viktigt och prioriterat arbetsområde på myndigheten. Det ska inte råda någon tvekan om hur Jämställdhetsmyndigheten ser på hedersrelaterat våld och förtryck.

Till exempel medverkar Jämställdhetsmyndigheten nu i en myndighetsgemensam informationskampanj Saknad, för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck inför skolornas sommarlov då risken är stor för till exempel tvångsgifte och har nyligen skrivit en debattartikel tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland angående bortgifta barn. Jämställdhetsmyndigheten har också fått i uppdrag av regeringen att inventera effektiva metoder för attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor.

Läs mer om Jämställdhetsmyndighetens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Senast uppdaterad: 2:27 - 02 jun, 2019