Sverige lyfter samtyckeslagen i FN

När FN:s kvinnokommission inleds denna vecka vill Sverige sätta fokus på sexualbrottslagstiftningen och myndigheternas roll. Jämställdhetsmyndigheten och Brottsoffermyndigheten arrangerar ett seminarium om samtyckeslagen tillsammans med Etiopien och UN Women under måndagen den 11 mars.
– Samtyckeslagen bygger på helt andra grunder än tidigare lagstiftning och är normbrytande, säger Anna Collins-Falk, internationell utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Foto: Jöran Fagerlund

Commission on the Status on Women, CSW, arrangeras varje år av FN i samband med internationella kvinnodagen. Nästan 5000 deltagare möts i New York med representanter från regeringar, parlament, myndigheter och civilsamhälle. I den svenska delegationen ingår i år Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag och Anna Collins-Falk som är internationell utredare vid myndigheten.

–­ Vi bidrar med vår expertis i svenska delegationen och delar med oss av svenska ståndpunkter och erfarenheter. Samtidigt är vi på plats för att lyssna och lära av andra, säger Anna Collins-Falk.

På Kvinnokommissionen rapporterar länderna sina åtaganden och förhandlar ”Agreed Conclusions”. Årets tema är sociala trygghetssystem. Dessutom arrangeras en mängd parallella seminarier för erfarenhetsutbyte.

Stort intresse för samtyckeslag

I år arrangerar Sverige två officiella seminarier. Det ena seminariet arrangeras tillsammans med Frankrike och civilsamhällesorganisationer och handlar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det andra seminariet handlar om den nya svenska sexualbrottslagstiftningen och myndigheternas roll och arrangeras av Jämställdhetsmyndigheten i samarbete med Etiopien och UN Women. Seminariet öppnas av Sveriges och Etiopiens jämställdhetsministrar och Brottsoffermyndigheten kommer att presentera det svenska arbetet inom området.

– Samtyckeslagen bygger på helt andra grunder än tidigare lagstiftning och är normbrytande, säger Anna Collins-Falk. Istället för att bevisbördan ligger på offret genom att visa upp aktivt motstånd i samband med misstanke om sexualbrott handlar det om fri vilja. Att båda aktivt visat samtycke. Sex som inte är frivilligt är därmed olagligt. Det är ett mer jämställt förhållande.

– Det är bara ett fåtal länder som har en liknande lagstiftning, men det finns ett stort intresse från många länder.

Sverige har ett mångårigt samarbete med Etiopien, som på senare år har flyttat fram positionerna på jämställdhetsområdet. Landet har en kvinnlig president och regeringen har jämn könsfördelning av ministrar. Attityder till våldtäkt och sexuella övergrepp har lyfts i en färsk forskningsrapport. Det finns en diskussion och ett intresse för frågorna i Etiopien.

– Etiopien utvecklas nu i progressiv riktning och kan därmed vara föregångare för andra utvecklingsländer i en svår region. Genom att arrangera seminariet tillsammans med Etiopien får vi andra länder till arrangemanget än vad vi skulle nå annars.

Gemensamma lösningar behövs

Anna Collins-Falk hoppas att Jämställdhetsmyndighetens deltagande i den svenska delegationen ska ge många ringar på vattnet.

– Det är en sådan bredd på diskussionerna på CSW. Där presenteras det allra senaste vad gäller det politiska läget för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Att få vara med där är väldigt värdefullt. Vi kommer att knyta kontakter för myndighetens räkning som vi kan ta vidare till hela myndigheten.

Hon tycker att det är viktigt att Sverige och Jämställdhetsmyndigheten finns med på den internationella arenan.

– Sverige är ledande internationellt på jämställdhetsområdet, säger Anna Collins-Falk. Det är viktigt att dela med oss av kunskap och erfarenheter. Samtidigt kvarstår många utmaningar. Vi kan inte bara slå oss för bröstet utan vi har mycket att lära av andra.

­– Många av frågorna är inte specifika för ett land utan går över gränserna. Vi måste hitta gemensamma lösningar på regional eller global nivå. Exempelvis hedersproblematik och människohandel löser vi inte inom nationsgränserna. Frågorna kräver att vi samarbetar.

Senast uppdaterad: 3:27 - 22 mar, 2019
  • Jämställdhet
  • Mäns våld mot kvinnor