Svartsjuka är inte romantiskt

Vad är egentligen en schysst relation? Det är inte helt lätt för unga som upplever sina första kärleksförbindelser att veta. Den nationella kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt genomförs under våren för femte gången. Nytt för i år är webbplatsen svartsjukaärinteromantiskt.se.

23 procent av flickor och unga kvinnor (16-24 år) uppger att de någon gång har utsatts för brott i nära relation, jämfört med 14 procent av pojkar och unga män, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. Andra livsomständigheter som kan påverka våldsutsatthet är att vara ung hbtq-person, ung med en funktionsnedsättning eller ung och utsatt för hedersrelaterat våld och förtyck.

Var fjärde flicka/ung kvinna i åldern 16-24 år uppger att hon utsatts för våld av en partner eller före detta partner

– Ungdomar är en särskilt utsatt grupp, därför är det viktigt att uppmärksamma våld i ungas partnerrelationer. Ofta romantiserar populärkulturen och vuxna svartsjuka bland unga, därför är det viktigt att utbilda både barn och vuxna om vad som är våld, säger Lisa Lindström, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Ny webbplats      

I samband med årets kampanjstart lanseras webbplatsen svartsjukaärinteromantiskt.se. Där kan unga läsa mer om våld och få tips om vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp. Information ges på både svenska och engelska. Webbplatsen riktar sig även till yrkesverksamma som möter och arbetar med unga.

– Vi myndigheter behöver stärka arbetet mot våld i ungas partnerrelationer tillsammans med civilsamhället. Ett sätt att göra det på är genom vår nya webbplats som är tillgänglig 24/7. På så vis kan unga hitta till stöd och hjälp oavsett kampanjmånader, fortsätter Lisa Lindström.

I kampanjen, som pågår årligen under februari-mars, ingår även tryckt och digitalt material i form av planscher och så kallade visitkort, som går att beställa kostnadsfritt för alla yrkesverksamma som möter målgruppen unga. Både stödmaterial och informationsmaterial kommer att spridas nationellt.

Svartsjuka är inte romantiskt drivs av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och stiftelsen 1000 Möjligheter, som står bakom den nationella stöd- och kunskapsplattformen ungarelationer.se.

 

Senast uppdaterad: 1:24 - 11 mar, 2021
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Våldsförebyggande arbete