Svartsjuka är inte romantiskt

Svartsjuka är inte romantiskt är en nationell kampanj vars syfte är att uppmärksamma och synliggöra våld i ungas partnerrelationer. Jämställdhetsmyndigheten, tillsammans med länsstyrelserna och ungarelationer.se, står bakom kampanjen som pågår under februari och mars månad.

Kampanjen är tänkt att väcka eftertanke hos unga om hur deras relationer ser ut och den utgör en del i Jämställdhetsmyndighetens arbete med uppdraget att sprida och utveckla metoder i universellt våldsförebyggande arbete med barn- och unga. I uppdraget nämns specifikt våld i ungas nära partnerrelationer och att vara samverkanspart i kampanjen är en del i Jämställdhetsmyndighetens långsiktiga arbete med att utveckla metoder för att förebygga detta våld.

En av kampanjens andra samverkanspartners är ungarelationer.se, som är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Webbplatsen öppnar i februari 2019 och vänder sig till unga mellan 15–20 år som antingen blir utsatta för våld, är den som utsätter någon annan eller är kompis till våldsutsatt och/eller utövare.

Onsdagen den 27 mars anordnas en konferens om våld i ungas partnerrelationer i Göteborg, Västra Götaland. Konferensen riktar sig till yrkesverksamma och Jämställdhetsmyndigheten kommer medverka och berätta om sitt uppdrag kring våldsförebyggande arbete.

I kampanjen ingår tryckt och digitalt material, som går att beställa kostnadsfritt via Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida.

Senast uppdaterad: 2:47 - 04 feb, 2019
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Våldsförebyggande arbete