Superåret för jämställdhet tappar momentum i coronapandemins spår

Varje år i samband med internationella kvinnodagen så går FN:s kvinnokommission av stapeln och i två veckor samlas tusentals människor från medlemsstater och civilsamhälleorganisationer från hela världen i New York för att driva jämställdhetsfrågorna framåt. I år fick de aldrig chansen att göra det på grund av coronapandemin.

Temat för årets kvinnokommission var Pekingplattformen; den progressiva handlingsplan för jämställdhet som antogs för 25 år sedan, men på grund av risken för spridning av coronaviruset skalades CSW64 ner till ett processbeslut gällande den politiska deklarationen som antogs av medlemsländerna om det fortsatta arbetet för jämställdhet.

Alla sidoevent och allmänna debatter ställdes dock in och runt tiotusen tänkta deltagare från medlemsstater och civilsamhällesorganisationer från hela världen fick stanna hemma. 

– Under rådande omständigheter är det rimligt att ställa in, men visst är vi jättebesvikna. Det finns helt klart en risk för att jämställdhetsarbetet kan tappa fart, kommenterade Jämställdhetsmyndighetens internationella samordnare Anna Collins-Falk.

Ett symboliskt viktigt år

År 2020 har betecknats som ett ”superår” inom det globala jämställdhetsfältet. Det finns flera anledningar till detta; Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen fyller fem år; UN Women, FN:s organ för jämställdhet och kvinnors rättigheter, firar tio år; och det är 25 år sedan Pekingplattformen, handlingsplanen för att uppnå målen i FN:s konvention mot diskriminering av kvinnor, antogs.

Det viktigaste är att vi fortsätter vårt gemensamma engagemang och gör en kraftsamling för att tackla återstående jämställdhetsproblem

Den 64:e upplagan av Commission of the Status of Women, CSW64, var tänkt att utgöra starten på ett år fyllt av arrangemang och åtaganden för att världens länder gemensamt ska kunna ta krafttag mot gamla och nya ojämställdhetsproblem i samhället. 

Två stycken Gender Equality Forums skulle även ha hållits i sommar i Mexiko och Frankrike med civilsamhället i centrum. Dessa skulle ha varit baserade på utkomsten av CSW64. Båda samlingarna har nu skjutits upp till våren 2021. Forumen ses som avgörande för FN:s mål att ta Pekingplattformen vidare och uppnå jämställdhet till år 2030. 

– Vi får nu fira Pekingplattformens 25-års-jubileum och allt vi uppnått under dessa år i våra hemländer, utan den inspiration och det expertutbyte som alla möten ger. Det viktigaste är att vi fortsätter vårt gemensamma engagemang och gör en kraftsamling för att tackla återstående jämställdhetsproblem, säger Anna Collins-Falk.

Jämställdhetsmyndigheten har förutom mandatet att följa upp och stödja svenskt jämställdhetsarbete även ett regeringsuppdrag att sprida kunskap om just Pekingplattformen i Sverige. Detta arbete fortsätter som planerat i samverkan med andra myndigheter och civilsamhällesorganisationer under året.

 

Senast uppdaterad: 10:00 - 06 apr, 2020
  • Jämställdhet