Stor bredd bland ledamöterna i myndighetens insynsråd

Regeringen har utsett åtta ledamöter till myndighetens insynsråd. Ledamöterna har en stor bredd och kommer från olika samhällsområden; civilsamhället, näringslivet, politiken, statsförvaltningen och den kommunala sektorn.

Insynsrådet ska utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Generaldirektör Lena Ag är insynsrådets ordförande. Övriga medlemmar är:

  • Ann-Christine Ahlberg, riksdagsledamot (S).
  • Alán Ali, ordförande för organisationen Män.
  • Maria Arnholm, riksdagsledamot (L).
  • Clara Berglund, generalsekreterare för organisationen Sveriges Kvinnolobby.
  • Peter Grönberg, chef för kultur och ledarskap inom Volvokoncernen.
  • Vesna Jovic, VD för Sveriges kommuner och landsting (SKL).
  • Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket.
  • Erik Wennerström, generaldirektör Brå (Brottsförebyggande rådet).

Beslutet togs vid regeringens sammanträde 9 maj.

Senast uppdaterad: 10:17 - 30 maj, 2018
  • Jämställdhet
  • Politik