”Skolan avgörande i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck”

Samarbete är A och O för att nå ut och skapa förändring i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. En organisation som har kommit långt i sitt attitydförändrande arbete är Shanazi Hjältar i Linköping. Förutom nära samverkan med polis och socialtjänst fungerar deras hjältar både som ambassadörer och faddrar i förskola, skola och fritidsverksamhet.

Pojkar och män som lever i en hederskontext kan både utsätta andra och samtidigt själva vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Shanazi Hjältars primära uppdrag är att rekrytera och utbilda unga killar som lever i en hederskontext. Killarna genomgår en utbildning på ett år bestående av tre steg; se, förstå och agera. Förutom kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck får de även lära sig om mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati.

– Vi fokuserar mycket på mansnormer och machokulturen. Dessa killar blir sedan ambassadörer och positiva förebilder för andra unga. De arbetar med killgrupper på skolor, fritidsgårdar och andra ungdomsarenor i förebyggande syfte genom att förändra attityder och värderingar, berättar verksamhetsansvarige Hoshi Kafashi.

På senare år har organisationen har varit med och utvecklat en stödchatt för unga som lever med utsatthet, samt en fadderverksamhet där de ungdomar som genomgått utbildningen agerar faddrar åt barn och unga som misstänks leva med begränsningar och kontroll hemifrån. De som behöver akut hjälp slussas vidare till polis och socialtjänst.

– Vi har ett nära samarbete med socialtjänsten och polisen i de fall där vi misstänker att en person lever med utsatthet. Vi erbjuder även utbildningar och metodstöd till kommuner och sitter med i olika referensgrupper för att bidra med den kunskap och erfarenhet vi besitter. Detta är för stora frågor och för många utsatta för att vi eller någon annan ska kunna förändra situationen på egen hand. Vårt mål är att skapa nätverk mellan olika verksamheter som arbetar nära ungdomar, säger Hoshi Kafashi.

Shanazi Hjältar var varit verksamma sedan 2010. Den största lärdomen som organisationen har dragit är skolans avgörande roll för de ungas möjligheter till kunskap, stöd och hjälp i frågan.

– Fortsatta kompetensutvecklingsinsatser är nödvändiga för olika yrkesgrupper inom skola, förskola, fritid och socialtjänst. Skolan spelar en avgörande roll i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ju tidigare åldrar, desto bättre, säger Hoshi Kafashi och fortsätter:

– Myndigheter och kommuner måste ge förutsättningar och resurser som är nödvändiga för ett kvalitativt arbete. Det kan handla om organisation, budget, rutiner, rimlig arbetsmiljö, personalstabilitet och kompetensutveckling. Utforma handlingsplaner med rutiner och checklistor så att de på golvet vet vad de ska förhålla sig till. Det behövs fler satsningar på pojkar och unga män.

Senast uppdaterad: 2:41 - 17 mar, 2021
  • Hedersrelaterat våld