Sexuell exploatering av barn måste bekämpas

- Jag tror att det är få saker som berör så mycket som barn som har det svårt. Vi har ett ansvar för detta barn, inte minst vi politiker. Barns liv går inte i repris. Det sa jämställdhetsminister Åsa Lindhagen på Jämställdhetsmyndighetens seminarium i Almedalen om barn som utnyttjas sexuellt och utsätts för människohandel.

Åsa Lindhagen pekade ut fyra områden som viktiga för att bekämpa sexuell exploatering av barn

– Kommuner, regioner och statliga myndigheter behöver samarbeta kring barn som behöver stöd. Det behövs ett uppsökande arbete för att hitta vartenda barn som är utsatt.

Brotten sker nästan alltid över nationsgränserna. Det behövs därför en internationell samverkan för att bekämpa och försvåra för de organisationer som utnyttjar barn, sa Åsa Lindhagen.

Regeringen har nyligen skärpt lagstiftningen för prostitution och människohandel, men det kan behövas fler skärpningar av lagstiftningen.

Det behövs också ett förebyggande arbetet för att komma åt efterfrågan, sa Åsa Lindhagen.

– Det är viktigt att jobba med normer i skolan. Det finns en koppling mellan destruktiva maskulinitetsnormer och våld och sexuella övergrepp.

Kunskap om utsatta barn

Jämställdhetsmyndigheten har under våren publicerat rapporten Barn i människohandel (länk). En kunskapssatsning har gjorts gentemot andra myndigheter och en särskild webbutbildning är framtagen. Samarbetet med andra aktörer sker inom det nationella metodsstödsteamet och med andra myndigheter som Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet.

Ett samarbete har också utvecklats med taxi-, hotell och restaurangbranschen för att identifiera barn som exploateras, berättade Mikael Thörn som är senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Information har dessutom riktats till utlandsresenärer för att ge kunskap kring hur de kan agera om de ser ban som är sexuellt exploaterade.

– Vi har tagit fram materialet Resekurage som fått stor spridning i sociala medier och bland allmänheten. Vi kommer sannolikt återuppta kampanjen i samband med nästa julhelg då många reser utomlands.

Ingen quick fix

Slutsatsen i Jämställdhetsmyndighetens rapport är att det finns ett fortsatt behov av nationell samordning och kunskapsspridning. Den handlingsplan som fanns gällde till 2018 och behöver förnyas.

– Detta är barn som har rättigheter som alla andra så det är viktigt att det finns kunskap om dem så att de kan identifieras och utredas så att det leder till fällande domar, sa Mikael Thörn.

Det är viktigt att detta arbete fortsätter, framhöll jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

– Det kan handla om att ge särskilt riktade uppdrag – det får vi återkomma till. I allt arbete behöver vi ge akut stöd. Vi behöver också komma åt roten till problemet, vilket inte är så lätt. Det är ingen quick fix.

Senast uppdaterad: 11:55 - 13 aug, 2019
  • Prostitution och människohandel