Sextortion – när män i maktposition kräver sex som muta

Genom arbete med jämställdhetsintegrering i utvecklingssamarbetet har Sida i sitt anti-korruptionsarbete med partnerländerna uppmärksammat frågan om sextortion. Detta är ett vedertaget begrepp i många länder och ett utbrett fenomen. En ny studie av Expertgruppen för biståndsanalys och ett Sida seminarium har nyligen aktualiserat frågan. Sveriges arbete kring normer och förbyggande av mäns våld mot kvinnor, samt svensk sexualbrottslagstiftning kan utgöra lärdomar för andra länder.

Pekingplattformen 25 år | Tjejer och kvinnor tvingas till sexuella handlingar för att få sin examen, ett jobb eller ett id-kort. Det är ett utbrett men yrvaket problem i många länder som kallas sextortion, där någon utnyttjar sin maktposition och idkar utpressning för att kräva sex i utbyte mot en samhällstjänst. Det handlar ofta om myndighetsutövning där betalningen av mutan görs genom sexuella handlingar.

Enligt en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, är sextortion ett utbrett problem i många länder. Författarna till rapporten har gjort fältbesök i olika länder. Bland annat i Tanzania där sextortion-fenomenet är välkänt. På swahili heter det ’rushwa ya ngonu’ – som ordagrant betyder korruption med sex.

För att dömas för våldtäkt krävs i de flesta andra länder fortfarande att offret ska bevisa att de gjort motstånd.

Tanzanias regering arbetar mot korruption och mot sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande. Man ser att kvinnor och flickor tvingas betala mutor med sexuella tjänster, antingen till läraren för att få betyg, till arbetsgivaren för att få ett jobb eller till tullen, enligt rapporten.

– De som drabbas mest är unga fattiga flickor och kvinnor, säger Anna Collins Falk, senior utredare som arbetar med internationella frågor på Jämställdhetsmyndigheten. Hon har tidigare arbetat för UN Women i Tanzania som bland annat bedrev samarbetsprojekt med Tanzanias regering inom ämnet.

I många länder är det svårt att komma åt problemet, eftersom det saknas lagstiftning. Tanzania har dock erkänt problemet. Kvinnliga domare, utbildningsdepartementet och olika organisationer, inklusive FN-organ som UN Women har drivit på frågan och som nu är nu en del av korruptionslagstiftningen.

Sextortion har i många länder hamnat mellan stolarna. Det har inte betraktats som sexuella trakasserier eller sexualbrott och inte som korruption där förövaren bedömts skyldig. Kvinnan eller flickan anses exempelvis ha gått med på sex för att få examen eller ett jobb. Det har gjort att det inte bedömts som sexualbrott eller våldtäkt och eftersom flickan fått ta emot en tjänst har hon betraktats som en del av mutproblemet.

– Skammen har istället hamnat på kvinnan och flickan eftersom hon anses ha mutat sig till en tjänst, säger hon.

Internationellt har det diskuterats vilket skrå som ska ta ansvaret för sextortion, om det ska ses som en korruptionsfråga, eller som sexuellt utnyttjande och sexualbrott. Detta särskilt i länder där rättsstaten är svag.

– Sextortion är inte ett centralt begrepp i Sverige då vi har en rättsstat och lagstiftning som täcker upp både inom korruptions- och sexualbrottsområdet men är en aktuell fråga för svenskt utvecklingssamarbete. Sextortion i Sverige skulle trots avsaknad av våld betraktas som sexualbrott, i vissa fall även våldtäkt.  Sveriges nya sexualbrottslagstiftning, samtyckeslagen och oaktsam våldtäkt är relevanta här. Inte minst skulle barn vara skyddade. För att dömas för våldtäkt krävs i de flesta andra länder fortfarande att offret ska bevisa att de gjort motstånd, säger hon.

Skammen har istället hamnat på kvinnan och flickan eftersom hon anses ha mutat sig till en tjänst.

Det finns dock flera sätt att motarbeta problemet och en del görs redan i olika länder. FN:s Kvinnokommission har på global nivå diskuterat Sextortion för några år sedan i en panel som organiserades av International Federation of Women Judges.

– Åklagare, domare och lärare utbildas och det bedrivs kampanjer kring fenomenet, men även ett arbete för att förändra lagstiftningen så att det här problemet adresseras, säger Anna Collins-Falk, som välkomnar de rekommendationer som rapporten lyfter fram.

Lär dig mer om Pekingplattformen och olika jämställdhetsproblem i världen och i Sverige genom att besöka vår kampanjsajt Generation Jämställdhet.


FAKTA

Rekommendationer för att komma åt sextortion

Genom arbete med jämställdhetsintegrering i utvecklingssamarbetet har Sida i sitt anti-korruptionsarbete med partnerländerna uppmärksammat frågan om sextortion. Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, ger i sin nya rapport följande rekommendationer för att komma åt problemet:

  • Introducera en tydlig och ändamålsenlig definition.
  • Länka samman anti-korruption och könsbaserat våld/sexuella trakasserier i arbetet mot sextortion och avsätt resurser.
  • Arbeta för policy och reglering på alla nivåer.
  • Arbeta systematiskt i utvecklingssamarbetets praktik, med organisationer inom könsbaserat våld och korruption.
  • Öka kunskap och medvetenhet bland utvecklingsaktörer.

Läs mer om sextortion här.

Senast uppdaterad: 10:20 - 03 feb, 2021
  • Jämställdhetsintegrering
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Sexuella trakasserier