Samling kring uppdrag om sexuella trakasserier

Jämställdhetsmyndigheten har regeringens uppdrag att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Arbetet har nu inletts genom ett första möte med andra berörda myndigheter och organisationer.
Lisa Lindström, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Foto: Jöran Fagerlund

Många myndigheter och organisationer har sedan tidigare uppdrag eller ska genomföra insatser för att motverka sexuella trakasserier.

På plats i Angered den 11 juni var representanter för Polisen, Åklagarmyndigheten, Barnombudsmannen (BO), Brottsoffermyndigheten, Stiftelsen Allmänna Barnhuset i Stockholm, Arbetsmiljöverket, Sekretariatet för Genusforskning och Konstnärsnämnden.

Ett av syftena med mötet var att få en överblick av vad som är gjort och vad som görs på området. Detta för att undvika onödigt och kostsamt dubbelarbete.

Så till exempel har Allmänna Barnhuset låtit göra omfattande undersökningar om förekomsten av sexuella övergrepp mot barn på nätet. Arbetsmiljöverket har å sin sida ett särskilt uppdrag som rör information till arbetsgivare om hur man ska hantera sexuella trakasserier i arbetslivet.

Sexuella trakasserier mot flickor och kvinnor blev särskilt uppmärksammat av #metoo-uppropen under hösten 2017. Här finns mycket erfarenhet att hämta.

– Vi kommer att ha dialog med de som samordnar de 65 olika metoo-uppropen, för att kunna genomföra vårt uppdrag så bra som möjligt, säger Lisa Lindström, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten uppdrag är formulerat i det regleringsbrev som styr myndighetens verksamhet: ”Inom ramen för att nå de jämställdhetspolitiska målen ska myndigheten samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Barns och ungas situation ska särskilt belysas.”

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 oktober i höst, och slutredovisas i oktober 2019.

 

Senast uppdaterad: 1:29 - 13 sep, 2018
  • Sexuella trakasserier