Samarbete med länder runt Östersjön mot människohandel

Jämställdhetsmyndigheten och Östersjöstaternas råd inleder arbetet med projektet CAPE för att rikta fokus på människohandel för tvångsarbete.

Trots att Sverige kriminaliserat människohandel för alla former och människoexploatering samt bundit sig till internationella konventioner och direktiv är kännedomen om människohandel för tvångsarbete relativt låg. Vidare är antalet åtal för dessa brott lågt.

Brott mot lagar och regler på arbetsplatser som restauranger, byggen eller städföretag får konsekvenser, inte bara för individer som faller offer för eventuell exploatering utan även för samhället och arbetsmarknaden i stort. Samtidigt ställs myndigheter i dag inför nya problem som kräver bredare kunskap och nya arbetssätt. Ett sådant problem kan vara tvångsarbete och arbetskraftsexploatering. Den svenska regeringen har uppdragit Jämställdhetsmyndigheten och sju andra svenska myndigheter att samverka mot osund konkurrens i arbetslivet, bland annat genom myndighetsgemensamma arbetsplatskontroller.

Jämställdhetsmyndigheten har det nationella ansvaret för att samordna arbetet mot människohandel. Därför lanserar Jämställdhetsmyndigheten och Östersjöstaternas råds aktionsgrupp mot människohandel (CBSS, TF-THB) under hösten 2019 projektet Competence building, Assistance provision and Prosecution of labour exploitation cases in the Baltic Sea Region (CAPE).

Projektet pågår i två år och projektets syfte är att:

  • Öka myndigheters kännedom om människohandel för tvångsarbete
  • Stärka relevanta myndigheters kompetens i frågor kopplade till tvångsarbete
  • Genomföra en studie kring varför det är få åtal i Sverige gällande människohandel för tvångsarbete samt att undersöka vilka eventuella hinder som står i vägen för fler åtal.

Vidare anordnar aktionsgruppen workshops för svenska representanter från Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket, Migrationsverket och socialtjänsten i länder som genom projekt eller myndigheters arbete utmärkt sig i arbetet mot människohandel för tvångsarbete.

Senast uppdaterad: 12:49 - 08 nov, 2019
  • Arbetsmarknad
  • Prostitution och människohandel