Resekurage ska stoppa sexuell exploatering av barn

Svenskar som reser utomlands på semester och misstänker att barn utnyttjas sexuellt kan vända sig till den svenska polisen med tips. Det är budskapet i den årliga kampanjen Resekurage. Julresenärer kommer bland annat att mötas av informationen på flygplatser.

Polisen är beroende av allmänhetens tips när det handlar om misstänkt sexuell exploatering av barn för att fler förövare ska kunna ställas inför rätta. Varje vittnesmål är värdefullt för att polisen genom nationella och internationella samarbeten ska kunna skapa en helhetsbild, och det du rapporterar kan vara just den där sista pusselbiten som behövs.

– Resekurage är en informationskampanj vars syfte är att informera svenska turister om förekomsten av sexuell exploatering av barn. Kampanjen skapar medvetenhet om och ökar kunskapen kring sexuell exploatering av barn och de konsekvenser det medför. Vi vill även stärka kunskapen om att det är brottsliga handlingar och att dessa kan anmälas till polisen, säger Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Vad hoppas Jämställdhetsmyndigheten uppnå med kampanjen?

Mikael Thörn
Mikael Thörn

– Att sprida kunskap om människohandel och sexuell exploatering av barn. Förhoppningsvis leder det till att fler blir medvetna om problemen, och kanske också anmäler misstänkta om brott till polisen. Polisen är ofta beroende av tips från allmänheten, vilket även kan leda till utredning, åtal och dom. Det är viktiga signaler att de som begår brott också döms för detta. Det är även viktigt att barn som är utsatta för sexuell exploatering synliggörs och får det stöd och skydd de har rätt till och är i behov av. Varje år reser hundratusentals svenskar utomlands på semester. Resekurage är ett exempel på hur vi alla kan öka medvetenheten och bidra till att ta ansvar för barns rättigheter i hela världen och inte bara i Sverige.

– Vi vet att det är många svenskar som reser till länder där barn är mer utsatta för sexuell exploatering på grund av bland annat fattigdom, bristande rättigheter för barn, samt bristande rättssystem.

Resekurage lanserades 2014, på vilket sätt har kampanjen gjort skillnad?

– Det går inte att säga om den gjort skillnad rent konkret i form av fler anmälningar eller liknande. Det man kan säga är att kampanjen har fått stor spridning under senare år, vilket förhoppningsvis leder till att allmänheten, men kanske också yrkesverksamma inom olika myndigheter och organisationer, fått mer kunskap om människohandel och sexuell exploatering av barn.

I år kommer kampanjen Resekurage synas på Swedavias tio flygplatser, Västerås flygplats och Arlanda Express.

Läs mer om Resekurage här.

Resekurage lanserades under december 2014, och grundar sig på ett uppdrag från regeringen, med syfte att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande. Uppdraget har nu blivit ett långsiktigt projekt för att etablera kunskap kring frågan och hur man kan vara en del av lösningen. Projektet är ett samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten, Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT), Sveriges länsstyrelser, Polisen, samt World Childhood Foundation och Ecpat.

Senast uppdaterad: 2:27 - 10 dec, 2019
  • Prostitution och människohandel