Rekordmånga länder deltar i global mediegranskning

Ännu en gång står världens medier i centrum för en översyn av jämställdheten i nyheterna. I går drog den sjätte omgången av the Global Media Monitoring Project (GMMP) igång av tusentals volontärer världen över. I år deltar 145 länder i granskningen. I Sverige leds arbetet av JMG vid Göteborgs universitet tillsammans med Fojo vid Linnéuniversitetet, med stöd från Jämställdhetsmyndigheten.

– Medierna spelar en avgörande roll i formandet av åsikter och normer. Därför är det ett demokratiskt problem om inte alla grupper får möjligheter att höras och synas i nyheterna, säger Josefine Jacobsson, kommunikatör på Jämställdhetsmyndigheten och medredaktör till den svenska rapporten.

GMMP 2015 synliggjorde att män fortsätter att dominera nyhetsmedierna. Det globala genomsnittet visade att män hördes och syntes i 76 procent av nyheterna för fem år sedan. I svenska nyhetsmedier gick det två män på varje kvinna, med 69 procent män i nyheterna. Frågan är om ojämställdheten i nyhetsmedierna har ökat eller minskat sedan sist.

– Faktum är att Sverige har legat stilla på omkring 30 procent kvinnor i nyheterna ändå sedan vi först deltog i GMMP 2000. De senaste åren har det gått att skönja en ökad medvetenhet kopplad till jämställdhet och mångfald på svenska nyhetsredaktioner, samtidigt som polariseringen kring jämställdhetsfrågor tycks öka i samhällsdebatten, både i Sverige och globalt, säger Maria Edström, docent vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet och nationell samordnare för den svenska studien.

Medierna avgörande för jämställdhet

FN:s globala handlingsplan för jämställdhet från 1995, den så kallade Pekingplattformen, anger medier som ett av tolv avgörande områden för att uppnå jämställdhet. Sverige har, tillsammans med FN:s övriga medlemsstater, därmed förbundit sig att arbeta aktivt för att öka representationen av kvinnor i medierna och att motverka stereotypa könsskildringar.

GMMP genomfördes för första gången 1995. Därefter har studien genomförts vart femte år med hjälp av frivilliga forskare, journalister och studenter som granskar nyheterna i respektive deltagarland under en och samma dag världen över. Antalet deltagande länder har ökat stadigt sedan starten. 2015 deltog 114 länder i granskningen. I år är siffran uppe i 145 länder.

–     Frågor om representation och stereotyper i medierna intresserar mig. Att få bidra till att ta fram forskning i en sådan stor skala som GMMP känns väldigt spännande, säger journaliststudenten Karin Zwinkels, som ingår i det svenska kodningsteamet.

Kvinnors underrepresentation får konsekvenser

Den svenska delen av GMMP genomförs av JMG vid Göteborgs universitet tillsammans med medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet. Jämställdhetsmyndigheten finansierar den svenska rapporten. Fojo stödjer i sin tur deltagarländerna Kambodja, Myanmar, Ryssland och Zimbabwe.

– När nyhetsmedierna präglas av bristande jämställdhet får det konsekvenser, inte minst kopplat till det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män, säger Josefine Jacobsson.

Resultaten av GMMP 2020 beräknas finnas tillgängliga under våren 2021.

Senast uppdaterad: 10:29 - 18 maj, 2021
  • Jämställdhet
  • Makt och inflytande