Regionkoordinatorer samlade på Jämställdhetsmyndigheten

Landets regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel har hållit ett första möte på Jämställdhetsmyndigheten. På mötet deltog även representanter från FN-organet IOM (International Organization for Migration) som genomför återvändarprogram för utsatta personer inom prostitution eller människohandel.
Foto: Jöran Fagerlund

Under 2017 fick sammanlagt 39 personer i Sverige hjälp från IOM med att återvända till sina hemländer, främst Bulgarien, Rumänien, Kosovo och Ukraina. IOM ser till att återvändandet sker till säker plats och hjälper till med vård, utbildning och annat så att personerna kan bli självförsörjande.

Deltagandet i programmet är helt frivilligt, underströk Eveliina Karhu och Tobias van Treeck från IOMs kontor i Helsingfors.

IOMs återvändarprogram i Sverige finansieras med statliga medel via Jämställdhetsmyndigheten. Det är i nuläget svårt att ge en prognos på hur många personer som kan omfattas av programmet under 2018. Eveliina Karhu och Tobias van Treeck utesluter inte att det kan bli minst lika många som 2017.

""
Tobias van Treeck och Eveliina Karhu.

Sedan årsskiftet sköter Jämställdhetsmyndigheten den nationella samordningen av arbetet mot prostitution och alla former av människohandel. Myndigheten ska bland annat bistå andra myndigheter med metodstöd och kompetensutveckling.  De regionala koordinatorerna fungerar som länk till myndigheter som polis, skatteverket och migrationsverket. De har också kontakt med FN-organet IOM och tar beslut i frågor som rör insatser för frivilligt återvändande.

Senast uppdaterad: 10:59 - 18 maj, 2021
  • Jämställdhet
  • Prostitution och människohandel