Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten nytt uppdrag för att belysa Pekingplattformen

Regeringen har beslutat att ändra Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev. Myndigheten ska nu genomföra nya uppdrag om att belysa Pekingplattformen och att följa upp de jämställdhetspolitiska delmålen om hälsa respektive fördelning av makt. För detta tilldelas myndigheten medel under 2019 och 2020.

Den 17 oktober beslutade regeringen att ändra i Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev och ge två nya uppdrag.

Det ena uppdraget handlar om att följa upp jämställdhetspolitiska mål. Uppföljningen handlar om hur utvecklingen går när det gäller delmålet en jämn fördelning av makt och inflytande samt delmålet jämställd hälsa. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2021.

Medel för genomförandet:

400 000 kronor får användas under 2019

2 000 000 kronor beräknas få användas under 2020

Det andra uppdraget får myndigheten mot bakgrund av att det är 25 år sedan den så kallade Pekingplattformen antogs. Beijing Declaration and Platform for Action antogs på FN:s kvinnokonferens 1995 och nu ska myndigheten genomföra aktiviteter som belyser och sprider kunskap om plattformen. Viktiga utgångspunkter är ekonomisk jämställdhet och mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. En eller flera aktiviteter ska vara riktade till civilsamhället och ha ett barn- och ungdomsfokus. I arbetet ska myndigheten också synliggöra kopplingen till Agenda 2030 och FN:s konvention om avskaffandet av all form av diskriminering av kvinnor. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2021.

Medel för genomförandet:

500 000 kronor får användas under 2019

1 500 000 kronor beräknas få användas under 2020

Senast uppdaterad: 11:42 - 25 nov, 2019
  • Jämställdhet