Proaktivt arbete i fokus under coronaanpassad våldskonferens

En vecka fri från våld | När började det förebyggande arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor i Sverige? Hur ser det våldsförebyggande arbetet ut i nuläget? Och vad återstår att göra i framtidens våldsprevention? Detta och mycket mer kommer att diskuteras av Sveriges ledande experter på våldsförebyggande arbete under årets digitala slutkonferens för En vecka fri från våld.

En vecka fri från våld arrangeras för femte året i rad. Bakom initiativet står organisationerna Unizon och MÄN, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och SKR. Veckan 2020 avslutas med den digitala konferensen Dåtid, nutid, framtid den 27 november där bland andra Jämställdhetsmyndighetens Katarina Eman Risberg kommer att medverka.

2020 har präglats av coronapandemin. På vilket sätt kommer det att speglas i konferensen?

– Hela konferensen är en anpassning till pandemin. Den skulle egentligen gått av stapeln ”live” i Göteborg, men efter sommaren beslutades att den skulle bli helt digital, för att det skulle bli lika förutsättningar för alla deltagare.

– Fokus för konferensen är det långsiktiga våldsförebyggande arbetet, som måste hållas i och utvecklas. Pandemin innebär en ökad risk för våld på grund av stora påfrestningar som sjukdom, arbetslöshet, ovisshet och frustration. Det finns också en stor oro för att utsatta inte har möjlighet att söka hjälp på grund av isoleringen. Vi vill under konferensen visa på möjligheter för yrkesverksamma att ändå nå ut och inspirera till fortsatt våldsförebyggande arbete.

Vad är Jämställdhetsmyndighetens viktigaste fokus framåt i det våldsförebyggande arbetet?

– Vi ska utveckla arbetet med våldsförebyggande insatser med fokus på pojkar unga män och ge förslag på samordning mellan olika myndigheter. Det är också viktigt att följa upp dessa insatser på både kort och lång sikt.

Själv kommer jag under konferensen att ge en tillbakablick på hur det våldsförebyggande arbetet har växt fram under det senaste decenniet. Jämställdhetsmyndighetens handbok, Inget att vänta, är en del av det arbetet. Vi arbetar främst med stöd till länsstyrelserna i dagsläget, men i framtiden kommer vi att kunna erbjuda både webbinarier och webbutbildningar för alla som jobbar våldsförebyggande.

En vecka fri från våld är en del av det globala initiativet 16 days of activism. 25 november är också FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Vilken betydelse har dessa initiativ för det våldsförebyggande arbetet i stort?

– Dessa initiativ är viktiga på så sätt att de drar uppmärksamhet till det stora globala problemet med mäns våld mot kvinnor. Tanken är att sprida kunskap om att våldet faktiskt kan bekämpas. Det handlar om att jobba både reaktivt, att skydda och värna de våldsutsatta, men också proaktivt för att se till att våldet aldrig uppstår.

– Det är tungt att jobba med dessa frågor, men förhoppningen är att många ska känna gemenskap och kunna hämta kraft och inspiration till det fortsatta arbetet.

 

 

Senast uppdaterad: 9:41 - 25 nov, 2020
  • Mäns våld mot kvinnor