Premiärvisning av #metoo-filmer

Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till premiärvisning av fem stycken kortfilmer, kopplade till #metoo. Syftet är att bidra till att förbättra upptäckten av mäns våld mot kvinnor och bemötande av dem som är i särskilt utsatta livssituationer.

Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att samordna en särskild satsning för att erbjuda personal inom socialtjänst och närliggande verksamheter utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har Jämställdhetsmyndigheten ansvarat för att ta fram ett antal informationsfilmer. Filmerna utgår från fem icke branschanknutna #metooupprop;  #intebättreförr, #intedinhora, #utanskyddsnät, #slådövörattill och #slutvillkorat.

Grupperna bakom uppropen, det vill säga äldre kvinnor, kvinnor i prostitution och människohandel, kvinnor med missbruksproblematik, döva och hörselskadade kvinnor, samt kvinnor med funktionsnedsättning, sätter fokus på bristen på bemötande och stöd från myndigheter.

Premiärvisningen invigs av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och efterföljs av panelsamtal mellan talespersoner bakom de olika uppropen. Filmerna visas på Svenska Filminstitutet vid Gärdet i Stockholm. Visningen är öppen för allmänheten.

Tid: 11 juni kl 14:30-16:30
Plats: Biograf Mauritz, Svenska Filminstitutet, Borgvägen 1-5, Stockholm

 

Anmäl dig här

 

Senast uppdaterad: 11:39 - 05 jun, 2019
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Prostitution och människohandel
  • Sexuella trakasserier