Organisationer beviljas verksamhetsbidrag

Sju kvinnoorganisationer beviljas statligt verksamhetsbidrag på sammanlagt 3,9 miljoner kronor. Bidraget delas ut inom ramen för stöd till kvinnors organisering.

Det övergripande syftet med statsbidrag till kvinnors organisering är att stödja kvinnors egna sammanslutningar och främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Det ska också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Genom historien har kvinnors organisering drivit på utvecklingen för demokrati och jämställdhet i samhället. Bidraget möjliggör för kvinnor att bedriva verksamhet för särskilda ändamål.

– Generaldirektör Lena Ag

Verksamhetsbidraget är en av tre olika bidragsformer till kvinnors organisering och ska gå till verksamhet som är avgränsad och tidsbestämd. Verksamheten får inte strida mot demokratins idéer.

Vem som får söka statsbidraget och vilka villkor som behöver vara uppfyllda regleras i förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

Det är första gången som Jämställdhetsmyndigheten fattar beslut om bidrag till kvinnors organisering. Uppdraget låg tidigare hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor men övertogs av Jämställdhetsmyndigheten i januari 2018.

Beviljade ansökningar

Följande organisationer och verksamheter har beviljats bidrag:

Insamlingsstiftelsen Girls in Sport

Projekt: ”Coacha framtiden år 2”
Bidragets användning:  Genomföra projekt för att involvera fler kvinnor i idrottscoachning och föreningsliv.
Belopp: 930 604 SEK

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF)

Projekt: ”Feministisk crash-course i kärnvapenfrågan”
Bidragets användning: Genomföra projekt för att motverka den ensidiga och mansdominerade debatten om kärnvapen.
Belopp: 481 000 SEK

Kvinnor för fred

Projekt: ”Vi skulle spelat Lysistrate”
Bidragets användning: Sätta upp teaterföreställningen ”Vi skulle spelat Lysistrate”, skriven och regisserad av Stina Oscarsson.
Belopp: 398 000 SEK

Maktsalongen

Projekt: ”Maktmötet”
Bidragets användning: Genomföra projekt för att stödja unga kvinnliga ledare utanför storstäderna att kunna ta och behålla makt.
Belopp: 692 000 SEK

MENSEN – Forum för menstruation

Projekt: “Menscertifiering av arbetsplatser”
Bidragets användning: Utveckla metoder och strategier för att ge arbetsplatser verktyg för att skapa ett så kallat mensvänligt arbetsklimat och bryta menstabun i arbetslivet.
Belopp: 530 010 SEK

Spillkråkan

Projekt: ”Nordiska skogskvinnor tillsammans – konferens 2019”
Bidragets användning: Genomföra en nordisk konferens för kvinnor inom skogsbruket och skapa en plattform för fortsatt nordisk samarbete mellan kvinnor i skogsnäringen.
Belopp: 229 000 SEK

Tjejzonen

Projekt: ”Främja systerskap och ideellt engagemang genom online-utbildning i framkant år 1”
Bidragets användning: Etablera en utbildningsmodell för föreningens volontärer för att därigenom kunna organisera fler medlemmar och stötta fler tjejer över hela Sverige.
Belopp: 667 390 SEK

Senast uppdaterad: 3:25 - 06 sep, 2018
  • Statsbidrag