Nytt uppdrag i plan mot könsstympning

Regeringen lanserar en nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Syftet med handlingsplanen är att förebygga och motverka könsstympning samt förbättra stödet till redan utsatta.

Handlingsplanen samlar både pågående arbeten och nya åtgärder till myndigheter och till vården. Så får exempelvis Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att hitta effektiva arbetssätt för attitydförändring och sprida detta till de aktörer som möter kvinnor och flickor i riskzon för könsstympning. Fokus ska ligga på fritids- och ungdomsverksamhet och andra mötesplatser.

Könsstympning har varit förbjudet i Sverige sedan 1982 och det är straffbart även om det utförs i ett land där det är lagligt om det finns en koppling till Sverige.

Cirka 19 000 flickor uppskattas enligt Socialstyrelsens beräkningar ingå i en riskzon där vårdnadshavarna har en positiv attityd eller är ambivalenta till könsstympning även efter migration.

Senast uppdaterad: 1:57 - 28 jun, 2018
  • Jämställdhet