Nytt uppdrag för att kartlägga hur våld beaktas i vårdnadsdomar

Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge.

– Det är ett mycket viktigt uppdrag. Det är nödvändigt att hela handläggningen av dessa ärenden har ett starkt barnrättsperspektiv och att våldet och dess konsekvenser synliggörs. Barnets rättigheter måste alltid tillgodoses, säger Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten ska gå igenom domar i mål om vårdnad, boende eller umgänge med barn och göra en kartläggning av i vilken utsträckning och på vilket sätt uppgifter om våld eller andra övergrepp av en förälder mot den andra föräldern eller ett barn beaktas i domarna. Eventuella särskilda omständigheter eller förutsättningar för personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck ska belysas i granskningen.

– Syftet med kartläggningen är att få en beskrivning av hur situationen ser ut för barn i vårdnadstvister där det finns uppgifter om våld samt hur både barn har kommit till tals och om deras åsikter beaktats i den processen, säger Åsa Hjertström, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Föräldrarätten är också i högsta grad närvarande i våldsutsattas och barns liv. Kvinnojourer, socialarbetare och forskare larmar om hur barn med separerade föräldrar mot sin vilja tvingas till umgänge med en förälder som utövat våld och som de är rädda för.

– Det här är en fråga vi måste börja titta närmare på. Hur ser situationen ut för barn med separerade föräldrar där det finns uppgifter om våld från ena föräldern? Sätter vi barns rättigheter främst, eller är det föräldrars rätt till sina barn som får gå före, säger Åsa Hjertström.

En utgångspunkt för uppdraget är FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och kommer  redovisas senast den 31 december 2021. Jämställdhetsmyndigheten får använda 1,2 miljoner kronor under 2020 för uppdraget.

Läs mer här. 

Senast uppdaterad: 2:33 - 04 jun, 2020
  • Juridik
  • Våldsförebyggande arbete