Nytt regleringsbrev för Jämställdhetsmyndigheten

Regeringen beslutade 19 december om nytt regleringsbrev för Jämställdhetsmyndigheten som gäller för 2020.

Regleringsbrevet innehåller alla uppdrag som regeringen har gett till Jämställdhetsmyndigheten för 2020. Ett nytt uppdrag handlar om en den så kallade Istanbulkonventionen, som är ett  juridiskt bindande regionalt instrument om våld mot kvinnor i Europa.

Jämställdhetsmyndigheten ska verka för kännedom bland kommuner, regioner och berörda statliga myndigheter om Europarådets rekommendationer avseende Sveriges efterlevnad av Istanbulkonventionen. Jämställdhetsmyndigheten ska vidare samla in och sprida exempel på verksamheter på lokal och regional nivå som svarar mot Europarådets rekommendationer. Vid behov ska myndigheten lämna förslag på hur rekommendationerna ytterligare kan tillgodoses.

Jämställdhetsmyndigheten ska senast den 30 september 2021 lämna en samlad redovisning av uppdraget till Regeringskansliet. För uppdragets genomförande får Jämställdhetsmyndigheten använda 750 000 kronor under 2020.

Läs hela regleringsbrevet till Jämställdhetsmyndigheten (pdf).

Ytterligare regleringsbrev

I följande tre regleringsbrev beskrivs och specificeras ytterligare Jämställdhetsmyndighetens uppdrag och medelstilldelning för 2020:

Särskilda jämställdhetsåtgärder (pdf)

Myndighetssamverkan för metodutveckling (pdf)

HBTQ-strategisk myndighet (pdf)

Senast uppdaterad: 3:59 - 07 jan, 2020
  • Jämställdhet
  • Våldsförebyggande arbete