Nya rapporter: Bidrag till Kvinnors organisering och Jämställdhetsprojekt

Jämställdhetsmyndigheten har på regeringens uppdrag redovisat vad bidragen till Kvinnors organisering och Jämställdhetsprojekt använts till.

Statsbidrag till olika Jämställdhetsprojekt och till Kvinnors organisering regleras av två olika förordningar. Bidragen har tidigare administrerats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Från årsskiftet sköts detta av Jämställdhetsmyndigheten.

I korthet visar rapporterna att projekten 2017 genomförts i linje med bidragens syfte. Jämställdhetsprojekten har främjat jämställdhet mellan kvinnor och män och hjälpt det civila samhället att bedriva jämställdhetsarbete inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken.

Bidragen till Kvinnors organisering har möjliggjort aktiviteter som kunskapshöjande insatser, opinionsbildning, nätverksbyggande med mera. Det har bidragit till kvinnors självständiga organisering, främjat kvinnors deltagande i demokratiska processer och kvinnors möjligheter att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Senast uppdaterad: 9:21 - 07 jun, 2018
  • Jämställdhet
  • Statsbidrag