Nya metoder mot våld i nära relationer bland unga

Arbete mot våld i nära relationer riktar sig ofta till vuxna, men det danska projektet ”Våldsam kärlek” vände sig istället till unga. Susanne Nour Magnusson är chef på behandlings- och kompetenscentret Dialog mod vold, som drev projektet. Resultaten presenteras på konferensen ICMEO om män och jämställdhet.

Vad ska du göra på ICMEO?

– Jag ska berätta om vårt projekt under workshopen ”Nordic work with violence prevention among young men including honour-related violence”. I projektet har vi erbjudit rådgivning och behandling för unga – inte bara män – i åldern 16 till 24 år. Vi har också åkt runt och haft workshops om våld i nära relationer på skolor och musikfestivaler, och så har vi haft kampanjer i sociala medier.

Fungerar det verkligen att prata om våld på musikfestivaler?

– Bland vuxna är våld fullständigt tabu och vi som sysslar med rådgivning måste finnas på väldigt anonyma ställen. Vi var lite oroliga över att ingen skulle våga prata med oss på festivalerna, men så blev det inte. Det finns nog en större öppenhet bland unga. Det har varit kö till vår rådgivning.

Varför är det viktigt att jobba mot våld just bland unga?

– Det är viktigt att vi tidigt hjälper människor att hitta sätt att hantera konflikter. Då kan vi förebygga våld. Det här handlar om svåra frågor: Hur har man egentligen en sund kärleksrelation? Hur ska man hantera starka känslor av avundsjuka? Vad gör man om man inte lyckas lösa en konflikt?

Vad är viktigt för att lyckas i arbetet mot våld bland unga?

– Vi har haft en ung till ung-approach och det tror jag är jätteviktigt. Vårt material har tagits fram tillsammans med unga och de som är involverade i projektet som ambassadörer och psykologer är också relativt unga. Det är viktigt för att de som kommer till oss på behandling inte ska känna att psykologen lever ett helt annat liv. När det gäller informationsarbetet har vi försökt att få fram att våld kan se ut på olika sätt. Vi hade till exempel en kampanj där vi frågade: Har du någon gång varit inne och kollat din partners Facebook? Har du någon gång tagit sönder något som tillhör din partner när du varit arg? Har du slagit sönder din partners mobil? Allt det är en form av relationsvåld, men vi pratar inte alltid om det så.

Vad ser du för koppling mellan våldet och normer kring kön?

– Normerna för unga män bidrar till att män använder våld som uttrycksform. Det är också svårt för män att ta avstånd mot andra män som exempel uttrycker sig sexistiskt. De där gruppmekanismerna är viktigt att titta närmare på. Det är också viktigt att prata om våldet som begås av tjejer och unga kvinnor. Hälften av 16-24-åringarna som vi hade i behandling för att de var våldsamma i sin relation var tjejer. Det grövsta relationsvåldet begås av män, men om vi låtsas att det bara är män som begår våld kommer vi inte kunna hjälpa de här tjejerna och de kommer inte heller själva kunna sätta ord på sina problem.

Vilka positiva effekter hoppas du att konferensen ska få?

– De nordiska jämställdhetsministrarna kommer att vara samlade och jag hoppas att de ska se det viktiga arbete som görs. Jag hoppas att de ska ge resurser till fortsatt arbete med de metoder som har visat sig fungera.

 

Skribent:
Charlie Olofsson
Senast uppdaterad: 6:34 - 09 maj, 2018
  • EU
  • Jämställdhet
  • Våld