Nya arbetssätt mot våld till kommunerna under coronapandemin

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag av regeringen utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet ska utgå från den isolering och ökade utsatthet som uppstår med anledning av covid-19.

– Inte minst handlar det om att kommunerna är förberedda för det som kommer efter pandemin. Utifrån tidigare kriser vet vi att anmälningar och behov av stöd och skydd ökar när krisen är över. Personalen i skolorna, socialtjänsten och andra verksamheter i kommunerna ska veta hur de ska agera i olika situationer, säger Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag.

Vi kommer att utveckla nya arbetssätt som handlar om hur de människor som lever i utsatthet ska få information som i en del fall är livsviktig. Bland de utsatta grupperna finns äldre personer, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning.

En del människor som lever i en våldsam relation eller under hedersrelaterat våld och förtryck har fått en förvärrad situation på grund av det nya coronaviruset. Trycket på kvinno- och tjejjourer har ökat. Barn och unga som lever i en hederskontext hamnar genom isoleringen helt under familjens kontroll utan möjlighet att söka hjälp.

– Redan innan spridningen av covid-19 tog fart i Sverige kunde vi oroat följa rapporter från andra länder om att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ökar när människor lever isolerade på grund av pandemin. Det vore naivt att tro att Sverige är något undantag, säger Lena Ag.

Jämställdhetsmyndigheten följer och analyserar utvecklingen på jämställdhetsområdet. Myndigheten arbetar med flera uppdrag kopplade till den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det nya uppdraget ska enligt regeringen utföras skyndsamt och redovisas senast den 26 februari 2021. Jämställdhetsmyndigheten får 1,8 miljoner kronor under 2020 för att genomföra uppdraget.

– Vi kommer att utveckla nya arbetssätt som handlar om hur de människor som lever i utsatthet ska få information som i en del fall är livsviktig. Bland de utsatta grupperna finns äldre personer, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning. Arbetssätten kommer att inkludera övergrepp som sker via digitala medier, säger Lena Ag.

Senast uppdaterad: 12:51 - 09 maj, 2020
  • Hedersrelaterat våld
  • Mäns våld mot kvinnor