Ny rapport analyserar läget i den svenska jämställdhetspolitiken

Rapporten Styrning ger resultat ger en samlad lägesrapport av svensk jämställdhetspolitik. Enligt Boel Kristiansson på Jämställdhetsmyndigheten finns det både mycket potential och utmaningar inför det framtida jämställdhetsarbetet.

I rapporten Styrning ger resultat, som släpptes den 22 april, beskriver Jämställdhetsmyndigheten övergripande hur det går för jämställdhetspolitiken i Sverige. Rapporten syftar till att ge en samlad bild av hur prioriteringar inom jämställdhetspolitiken ser ut och vad de leder till.

Man får inte glömma att delmålen bildar en helhet: om mäns våld mot kvinnor inte upphör så får vi ingen jämställd hälsa, och utan en ekonomisk jämställdhet försvåras arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

– Vi har tittat på vilka övergripande prioriteringar som görs i statens styrning och hur de sedan omsätts i praktisk verksamhet hos ett antal myndigheter. Tanken är att ge en bild av vad som verkar ge resultat och vad som fungerar mindre bra. För att bidra till en effektivare styrning helt enkelt, säger Boel Kristiansson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten och en av rapportförfattarna.

Tydlighet ger resultat

Rapporten visar att en tydlig styrning mot de jämställdhetspolitiska delmålen gör skillnad. Hur resurser satsas och fördelas, samt hur uppdragen formuleras, har stor inverkan på vilket resultat som uppnås.

Boel Kristiansson
Boel Kristiansson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten

– Satsningarna på förlossningsvården och kvinnors hälsa visar till exempel hur viktigt det är att uppdrag och åtgärder bygger på en faktisk problemformulering, säger Boel Kristiansson.

Till grund för uppdragen kring satsningar på förlossningsvården och kvinnors hälsa ligger problembeskrivningen att ”hälso- och sjukvård till kvinnor har delvis varit eftersatt och underprioriterad” och ”hälso- och sjukvården är en kvinnodominerad arbetsplats som präglas av ökad belastning och problem med att upprätthålla en god bemanning.”

– Det är också på detta område vi kan se, inte bara resultat, utan effekter i form av minskningar av allvarliga förlossningsskador och bättre vård av tidigare okända sjukdomar som endometrios, säger Boel Kristiansson.

Delmålen hör ihop

För att uppnå effektiva resultat visar några av uppdragen att riktade insatser med konkreta problembeskrivningar har gett resultat . Analysen i rapporten visar även att de två delmålen jämställd hälsa och mäns våld mot kvinnor är högt prioriterade inom jämställdhetspolitiken. Det visar sig främst genom att det inom de områdena finns fler åtgärder som är relaterade till delmålen i statens styrning.

– Gemensamt för dessa båda områden är också att uppdragen till myndigheter och andra aktörer ofta är grundade i tydliga problembeskrivningar och att det satsas resurser. Vi tycker oss se att det leder till att det går att bedriva ett omfattande utvecklingsarbete inom ramen för dessa delmål, men att övriga områden skulle behöva stärkas upp på ett likvärdigt sätt, säger Boel Kristiansson, och fortsätter:

– Man får inte glömma att delmålen bildar en helhet: om mäns våld mot kvinnor inte upphör så får vi ingen jämställd hälsa, och utan en ekonomisk jämställdhet försvåras arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Läs rapporten här

Senast uppdaterad: 5:12 - 28 apr, 2020
  • Jämställdhet