Ny kampanj för att stärka arbetet mot våld under covid-19

Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna lanserar under november en nationell kampanj för att hindra att människor utsätts för våld i nära relationer under covid-19-pandemin. Kampanjen, som kallas Tillsammans mot våld, lanseras i flera steg. Över 300 ICA-butiker och flera Willys-butiker i hela landet kommer att visa information om våld och vart utsatta kan vända sig för att få stöd.

– Det är viktigt att alla våldsutsatta nås av information och stöd, inte minst nu när pandemin ökar igen. Särskilt utsatta grupper som barn, kvinnor, äldre och personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck isoleras med förövare och risken för våld ökar. Därför är denna satsning viktig för att stärka arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i hela landet, säger Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Samtidigt som kampanjen rullar på ICA-butikernas skärmar skickar myndigheterna ut ett kampanjpaket till Sveriges kommuner, så att de kan förstärka satsningen med lokal information i sina kanaler. Paketet består bland annat av affischer och bildspel, som kan kompletteras med information om lokala stödfunktioner för våldsutsatta och våldsutövare.

– Att nå ut med information om socialtjänsten, Kvinnofridslinjen och andra verksamheter och organisationer dit utsatta kan vända sig är extra viktigt i och med de begränsningar i vardagen som pandemin medför. Det är därför av stor betydelse att så många som möjligt, både de som arbetar nationellt, regionalt och lokalt, sprider informationen på så många platser som möjligt. Våldsutsatta ska kunna få stöd, oavsett var i landet de bor, säger Mikael Thörn.

Läs mer om kampanjen här

Senast uppdaterad: 2:57 - 17 mar, 2021
  • Covid-19
  • Mäns våld mot kvinnor