Ny handlingsplan mot prostitution och människohandel

Regeringen har fattat beslut om en ny handlingsplan mot prostitution och människohandel. Syftet är stärka den statliga samordningen på området och bidra till ett bättre skydd för personer som drabbas.
Från vänster i bild: Petra Tammert Seidefors, Patrik Cederlöf och Katarina Björkgren. Foto: Jöran Fagerlund

Patrik Cederlöf, utredare på Jämställdhetsmyndigheten svarar här på tre frågor med anledning av handlingsplanen:

Varför behöver den statliga samordningen förbättras?

– De statliga myndigheterna har det yttersta ansvaret både för de personer som är brottsutsatta som för de personer som har begått brott.  Det är då viktigt att utsatta personer inte faller mellan stolarna och inte får den hjälp och det stöd de har rätt till enligt svensk och internationell lag. Nationella metodstödsteamet har tagit fram en formaliserad stödprocess för utsatta – Manual vid misstanke om människohandel (öppnas i nytt fönster) – för att tydliggöra aktörernas ansvar och vägleda dem i ärendehanteringen i människohandelsärenden. Jämställdhetsmyndigheten har också en stödtelefon för att vägleda yrkesverksamma.

Hur ofta förekommer det människohandel Sverige?

– I fjol identifierade vi 225 personer som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige. Av dessa var 56 barn. Dessa har identifierats genom våra regionkoordinatorer och Jämställdhetsmyndighetens stödtelefon och visar på en stor omfattning och en ökning. Om man sen lägger till de siffror som Migrationsverket gått ut med och Polisens statistik så är det här bara en del i det stora hela och vi misstänker att mörkertalet kan vara stort.

Vad ska en person göra som misstänker att människohandel pågår?

– Är det ett akut ärende så ska man givetvis kontakta Polismyndigheten. Har man mer generella frågor kan man kontakta Jämställdhetsmyndigheten genom den nationella stödtelefonen prostitution och människohandel på 020-390 000.

Senast uppdaterad: 10:57 - 18 maj, 2021
  • Jämställdhet
  • Prostitution och människohandel