Ny e-tjänst för ansökan om statsbidrag

Till höstens utlysning av statsbidrag lanserar Jämställdhetsmyndigheten en ny e-tjänst som gör det lättare att ansöka. Det digitala ansökningssystemet kommer att förenkla processen för både ideella föreningar och stiftelser som söker statsbidrag, samt för myndighetens handläggare.

I och med att ansökningssystemet för statsbidrag digitaliseras så blir hanteringen säkrare. De ideella föreningar och stiftelser som söker statsbidrag har hela tiden tillgång till sin ansökan, och kan snabbt se vilka uppgifter som ska skickas in.

– Den här nya e-tjänsten är bra för att det minskar pappersarbetet. Det blir därför mer lättöverskådligt för de som söker hos oss, och de kan se direkt om något saknas i ansökan, säger Felicia Nordström, utredare för statsbidrag på Jämställdhetsmyndigheten.

Med hjälp av e-tjänsten kan handläggare hämta alla ärenden elektroniskt, vilket medför en säkrare hantering av inskickat material. De som söker bidrag kommer även kunna signera digitalt, och behöver därför inte skicka in fysiska signeringar.

Lättare att ansöka

E-tjänsten kommer att underlätta för de sökande, som enkelt kommer att kunna bifoga material direkt digitalt. När ansökan har skickats in så får de sökande en bekräftan på att materialet har inkommit.

– Den nya e-tjänsten innebär inte att själva statsbidragen eller kriterierna förändras, utan att det helt enkelt blir lättare att ansöka. Poängen är kort och gott att det ska bli enklare, effektivare och en mer öppen service, säger Felicia Nordström.

Nästa utlysning för ansökning av statsbidrag öppnar i höst, och stänger den 1 oktober. Bilagor som kommer att begäras in tillsammans med ansökan och som sökande organisationer kan förbereda i förväg är stadgar, verksamhetsberättelse för senast avslutat verksamhetsåret, undertecknat och justerat årsmötesprotokoll samt undertecknat och justerat protokoll med val av firmatecknare och revisor.

Länk till e-tjänsten

Senast uppdaterad: 2:45 - 17 mar, 2021
  • Statsbidrag