Nu öppnar utlysningen för statsbidrag till kvinnors organisering

Jämställdhetsmyndigheten fördelar statsbidrag för kvinnors organisering. Nytt för i år är att ansökan görs via Jämställdhetsmyndighetens nya e-tjänst. Sista ansökningsdatum är 1 oktober.

Statsbidrag för kvinnors organisering har det övergripande syftet att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget ska främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget skall också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Aktuella bidragsformer

Inom ramen för kvinnors organisering fördelar Jämställdhetsmyndigheten flera olika bidragsformer:

  • Organisations- och etableringsbidrag
  • Verksamhetsbidrag

Organisations- och etableringsbidraget syftar till att stödja kvinnoorganisationers ordinarie verksamhet och löpande kostnader. Organisations- och etableringsbidragets storlek bestäms av en fördelningsnyckel där medlemsantal och verksamhetsomfattning avgör bidragets storlek för varje enskild organisation.

Verksamhetsbidraget är en konkurrensutsatt bidragsform som stödjer avgränsade och tillfälliga aktiviteter med syfte att engagera kvinnor för ett visst ändamål som har ett riksintresse eller till internationellt utbyte mellan kvinnor. Utöver kvinnoorganisationer kan även stiftelser ansöka om verksamhetsbidrag.

Utlysningen är öppen från 31 augusti till 1 oktober 2020.

Mer information om gällande villkor för varje enskild bidragsform hittar du på våra webbsidor om Statsbidrag:

Senast uppdaterad: 2:44 - 17 mar, 2021
  • Statsbidrag