Nu lanserar vi webbutbildningar

Efterfrågan på våra kurser är stor och nu kompletterar vi våra lärarledda kurser med webbutbildningar. Först ut är en kurs i jämställdhetsintegrering för anställda i offentlig sektor.

Webbutbildningen Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter ger en första orientering i vad jämställdhetsintegrering är och hur jämställdhetsintegrering kan förbättra det arbete som varje dag sker på myndigheter, i regioner och kommuner. Kursen kastar ljus på offentlig sektors ansvar, men också möjligheter, att bidra till ett samhälle där alla har samma makt att forma samhället och sina egna liv, oavsett kön. Det övergripande målet med kursen är att användaren ska kunna förklara syftet med jämställdhetsintegrering och ge exempel på hur jämställdhetsintegrering är ett sätt att förbättra den egna verksamheten.

Utbildningen är kostnadsfri och tillgänglig för alla. Den tar ungefär en timme att genomföra.

Detta är den första webbutbildningen på vår helt nya utbildningsplattform. Inom kort lanserar vi även en webbkurs som handlar om sexuell exploatering av barn. prostitution och människohandel.

Senast uppdaterad: 2:24 - 17 mar, 2021
  • Jämställdhetsintegrering
  • Prostitution och människohandel
  • Utbildning