Nu har Jämställdhetsmyndigheten slagit upp dörrarna!

Den 1 januari startade Jämställdhetsmyndigheten sin verksamhet. Medarbetare är sedan en knapp vecka på plats i Angereds centrum, redo att bygga upp verksamheten och sätta sig in i de uppdrag som formulerats i myndighetens regleringsbrev och instruktion.

Medarbetarna kommer från hela landet och har olika bakgrund och kompetensområden. Över 1 350 personer sökte de olika tjänsterna och efter en lång urvalsprocess anställdes ett knappt 50-tal.

Jämställdhetsmyndigheten ska samla kraften i Sveriges jämställdhetsarbete så att pojkar och flickor, kvinnor och män verkligen får samma makt att forma samhället och sina egna liv. En viktig fråga blir att motverka mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Myndigheten ska också erbjuda kunskap och stöd samt vara ett nav för samverkan.

Om jämställdhetsmyndigheten

  • Start: 1 januari 2018
  • Placering: Angered, Göteborg.
  • Generaldirektör: Lena Ag
  • Antal anställda: Ca 50 personer januari 2018. Ca 70 personer januari 2019.
  • Budget: 80,3 miljoner kronor 2018

Uppdraget i korthet

Myndigheten ska främja ett systematiskt, sammanhållet och effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken genom arbete med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen. Myndigheten har bland annat i uppdrag att ta fram arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i hederskontext samt att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. För att läsa mer om uppdraget, se myndighetens regleringsbrev.

Skribent:
Helena Löfving
Senast uppdaterad: 12:45 - 18 jul, 2018
  • Jämställdhet