Nordiska erfarenheter av våldsförebyggande arbete lyfts i ny publikation

Den 15-16 maj 2018 arrangerade Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med Regeringskansliet den fjärde internationella konferensen om män och jämställdhet (ICMEO). En publikation har nu tagits fram av Jämställdhetsmyndigheten för att fler ska få möjlighet att ta del av de erfarenheter som delades under konferensen.
Foto: Jöran Fagerlund

Sveriges värdskap satte fokus på hur förändrade normer och stereotyper kan stärka pojkar och mäns roll i jämställdhetsarbetet. Under konferensen arrangerade Jämställdhetsmyndigheten en workshop om nordiska erfarenheter av våldsförebyggande arbete bland pojkar och unga män, som nu har resulterat i en publikation.

Porträttbild på Lina Lundborg
Lina Lundborg

Publikationen, Varaktig framgång istället för projekt, innehåller reportage och intervjuer som belyser några av de exempel som presenterades under konferensen i maj, samt några kortare artiklar om centrala förändringsidéer i ett effektivt våldsförebyggande arbete.

– Vi vet att våld går att förebygga. Vi vet också att våldsförebyggande arbete får mer effekt om vi arbetar med insatser som främjar mer jämställda relationer mellan män och kvinnor. En utmaning för det fortsatta arbetet är att skapa långsiktighet vad gäller finansiering och strukturer för att vidmakthålla, utveckla och kvalitetssäkra arbetet, säger Lina Lundborg, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Viktigt att arbeta proaktivt

De nordiska länderna har anslutit sig till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor, den så kallade Istanbulkonventionen. Det innebär en skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga våld.

– Hittills har samhällets arbete tenderat att fokusera på att hantera våldets konsekvenser snarare än dess orsaker. Idag finns en medvetenhet om att vi måste fokusera mer på att förebygga våldet. Vi hoppas att vi genom att belysa exempel på arbete som pågår kan inspirera till fortsatt arbete som ger fler goda exempel över tid, säger Lina Lundborg.

Publikationen riktar sig till en intresserad allmänhet, politiska företrädare, sakkunniga inom jämställdhet och yrkesverksamma inom berörda områden, som skola, förskola, ungdomsverksamhet, polis och socialt arbete.

Senast uppdaterad: 5:18 - 22 nov, 2018
  • Hedersrelaterat våld
  • Jämställdhet
  • Mäns våld mot kvinnor