NMT diskuterade metoder mot människohandel

NMT, Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel, är en rikstäckande sammanslutning, som sedan januari leds av Jämställdhetsmyndigheten.

När Jämställdhetsmyndigheten höll möte med NMT i Angered i Göteborg på tisdagen, var ett drygt 20-tal representanter för bland annat Migrationsverket, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten samlade. På plats fanns även flera av de regionkoordinatorer som arbetar inom socialtjänsten och som har till uppgift att samordna insatser när man misstänker människohandel.

Mikael Björk, vice överåklagare vid Utvecklingscentrum i Göteborg, arbetar med nationellt metodstöd när det gäller våldsbrott.

– Det är väldigt givande att höra de andra berätta om nuläget när det gäller de här frågorna. Det förändrar sig väldigt snabbt.

åklagare
Mikael Björk, vice överåklagare vid Åklagarmyndigheten i Göteborg, och Frida Johansson, åklagare och utredare vid Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag handlar inte bara om människohandel för sexuella ändamål, utan om människohandel för alla ändamål. Arbetet följer den  handlingsplan som regeringen presenterade i februari.

Tidigare i år redovisade NMT siffror på hur många personer myndigheterna kommit i kontakt med via regionkoordinatorerna och den stödtelefon som sköts av Jämställdhetsmyndigheten.
2017 identifierade man 225 personer den här vägen. 56 av dem var barn.

Migrationsverkets siffror visade på 444 personer som misstänktes vara utsatta för människohandel. Mörkertalet är dock stort i samtliga sammanhang.

Det kunskapsutbyte som sker inom NMT, både när det gäller lägesbeskrivning och metoder, är viktigt, säger generaldirektör Lena Ag, och menar att Jämställdhetsmyndighetens samordnande funktion ger stora möjligheter.

– Det gör att arbetet kan bli mer effektivt, säger hon och betonar att Jämställdhetsmyndighetens uppdrag har ett tydligt fokus på det förebyggande arbetet för att förhindra prostitution och människohandel.

Mötet i Angered avslutades också med en gemensam workshop kring just det förbyggande arbetet.

Läs mer om NMT på webbplatsen www.nmtsverige.se.

Senast uppdaterad: 10:56 - 18 maj, 2021
  • Jämställdhet
  • Prostitution och människohandel