Nationell samling om våld

Hur kan vi bli bättre på att upptäcka mäns våld mot kvinnor och ge alla som söker samhällets stöd ett professionellt, stödjande och likvärdigt bemötande? Vi välkomnar dig som arbetar inom socialtjänsten eller närliggande yrkesområden till #upptäckvåldet, en heldagskonferens fylld med intressanta föreläsningar, angelägna diskussioner, lärande exempel och nya metodstöd.

I #metoo-uppropen i sociala medier kom det fram att vi inte alltid hör alla röster, inte alltid ser våldet. Hur kan vi bli bättre på att upptäcka våld och ge alla som söker samhällets stöd ett professionellt, stödjande och likvärdigt bemötande? Vilket stöd behöver de som är i behov av skydd och vilka verktyg behöver de som ska ge stödet?

Målet med konferensen är att öka medvetenheten om hur mäns våld mot kvinnor kan förekomma i olika situationer och diskutera möjligheter och svårigheter i att upptäcka våld och i att bemöta utsatta för våld.

Konferensen  äger rum den 18 december på Folkets hus i Stockholm och riktar sig till personal och andra nyckelpersoner inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. #upptäckvåldet genomförs av Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK.

Senast uppdaterad: 10:57 - 16 nov, 2018
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Våldsförebyggande arbete