Nationell samling mot könsstympning

Jämställdhetsmyndigheten anordnar i december en veckolång samling för att inspirera till förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor i Sverige. Den 6 december bjuds yrkesverksamma på fältet in till en öppen konferens. Ett 40-tal nationella aktörer från civilsamhället, myndigheter och skolan förväntas samlas i Göteborg. Samlingen kommer att ledas av den ungdomsstyrda organisationen Integrate UK, som har nått stora framgångar i sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i Storbritannien.

Könsstympning av flickor och kvinnor är olagligt i Sverige sedan 1982. Regeringen ser dock brister i hur frågan inkluderas i övrigt våldsförebyggande arbete. Berörda målgrupper involveras sällan i samtalet. Jämställdhetsmyndigheten har därför fått i uppdrag att inventera och sprida arbetssätt för att förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor. Ett särskilt fokus ska ligga på unga och hur de kan vara en mobiliserande kraft i det förebyggande arbetet.

""Arbresha Rexhepi, utredare med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck vid Jämställdhetsmyndigheten, berättar mer.

Hur ser upplägget för samlingen ut?
– Vi vill se över vilka informationsinsatser som redan finns och vad en kan göra i tillägg för att belysa frågan hos berörda målgrupper och yrkesgrupper som möter dessa. Vi har bjudit in den ungdomsledda organisationen Integrate UK som under lång tid har arbetat med ungdomsdrivna aktiviteter i ett förebyggande syfte. De kommer att hålla i dagarna och med avstamp i sina erfarenheter leda workshops där inbjudna deltagare kommer få möjlighet att samtala, skapa och identifiera det pågående och fortsatta arbetet i Sverige. Vi hoppas dagarna leder oss ett steg närmare ett förstärkt gemensamt arbete.

Vilka aktörer kommer delta?
– Under samlingens två första dagar har vi bjudit in föreningar och organisationer som redan idag bedriver arbete inom fältet, eller som har en verksamhet där frågan skulle kunna belysas. Den tredje dagen ansluter även nationella myndigheter som har uppdrag inom regeringens nationella handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Samlingen avslutas med en öppen konferens där Integrate UK kommer att berätta om sitt arbete och hur de har skapat förändring i synen på könsstympning i Storbritannien.

Vad hoppas Jämställdhetsmyndigheten att dagarna ska resultera i?
– Vi vill med ett sektorsövergripande samtal under flera dagar visualisera hur hela kedjan kan fungera på bästa sätt. Från hur vi bäst ger vård och stöd till de som redan blivit utsatta, till hur vi förändrar attityder och värderingar som möjliggör att könsstympning fortfarande förekommer. För ett effektivt våldsförebyggande arbete tror vi att en mobiliseringen av berörda målgrupper är en förutsättning för att flytta fram positionerna. Jämställdhetsmyndigheten vill bidra till att skapa plattformar där lokala, regionala och nationella aktörer kan mötas. Vi hoppas att dagarna ska bidra till just detta. Vi planerar också att släppa ett antal filmer framöver. Involvering av pojkar och män, engagemang och mobilisering samt utmaningar i stöd och skydd är teman som kommer beröras i dessa produktioner.

Sista anmälningsdag till konferensen är 27 november. Anmäl dig här:
Inbjudan Samling mot könsstympning 6 dec 2019

 

Senast uppdaterad: 10:29 - 20 nov, 2019
  • Hedersrelaterat våld