Myndighetsgemensamma kontroller

Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten och sju andra myndigheter i uppdrag att ta fram gemensamma kontrollmetoder för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Anledningen till att myndigheterna ska samarbeta om kontroller handlar ytterst om att medborgarna ska känna tillit till den offentliga verksamheten. Brott mot regler får konsekvenser för många olika samhällsområden och därför får statens insatser större effekt om berörda myndigheter samverkar. Samtidigt ställs myndigheterna inför allt mer komplexa problem som kräver nya arbetssätt.

Det är Arbetsmiljöverket som samordnar regeringsuppdraget. Mer om arbetet kan du läsa på deras webbplats:

Myndighetsgemensamma kontroller på Arbetsmiljöverkets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 9:05 - 23 sep, 2019
  • Arbetsmarknad
  • Prostitution och människohandel