Myndigheter tar nya tag med jämställdhetsintegrering

Ett 50-tal myndigheter samlas på fredag i Stockholm för att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Seminariet har organiserats av utredare från Jämställdhetsmyndigheten i samverkan med Regeringskansliet.
Ida-Maria Linder, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, har planerat seminariet i Stockholm i samverkan med Regeringskansliet. Foto: Jöran Fagerlund

Samlingsplats är den anrika Bankhallen på Malmtorgsgatan i Stockholm, en lokal som numera disponeras av Regeringskansliet.

En myndighet kan inte ensam se till att jämställdhetspolitiken förverkligas, det går bara att påverka en viss del utifrån vilken typ av verksamhet en befinner sig i.

Representanter för myndigheter och olika departement ska under sitt seminarium diskutera hur arbetet med jämställdhetsintegrering kan växlas upp och än mer bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås.

– Ambitionen är att bereda ett underlag om vilket eller vilka områden som respektive myndighet särskilt kan och bör arbeta med, säger Ida-Maria Linder, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Sedan 1994 har Sverige använt jämställdhetsintegrering som strategi för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen. Strategin innebär att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i det ordinarie arbetet istället för som ett spår vid sidan om.

Utvärderingar av arbetet

Jämställdhetsmyndigheten publicerade i våras en utvärdering av det så kallade JiM-arbetet (Jämställdhetsintegrering i Myndigheter). Rapporten innehöll såväl ros som ris.

– Myndigheterna har framförallt fokuserat på sina styrprocesser, vilket är en bra och nödvändig grund. Vi ser dock att arbetet kan ta ett kliv framåt och i större utsträckning bidra till de jämställdhetspolitiska målen om myndigheternas uppdrag vidareutvecklas, säger Ida-Maria Linder.

Även Statskontoret har gjort en utvärdering, som kommer att redovisas på seminariet.

Under seminariet ska deltagarna bland annat diskutera behov av samverkan mellan myndigheterna.

– Vilken typ av samverkan behövs för att motverka en könssegregerad arbetsmarknad? Hur kan myndigheter och andra berörda aktörer haka i varandra och ta vid där det egna handlingsutrymmet tar slut?

Ida-Maria Linder tillägger:

– En myndighet kan inte ensam se till att jämställdhetspolitiken förverkligas, det går bara att påverka en viss del utifrån vilken typ av verksamhet en befinner sig i. Här handlar det om att lyfta på vilket sätt som myndigheterna faktiskt kan påverka, och vad som är mindre rimligt att den egna myndigheten kan inverka på.

Senast uppdaterad: 1:17 - 06 sep, 2018
  • Jämställdhetsintegrering