Myndigheten satsar stort på konferens om män och jämställdhet

Den 15–16 maj anordnas den internationella konferensen om män och jämställdhet, ICMEO, i Stockholm. Medarbetare från Jämställdhetsmyndigheten deltar i debatter, workshops, interaktiva övningar och föreläsningar.
Foto: Ester Sorri

– Det visar vilken bredd vi har bland medarbetarna på myndigheten, med erfarenheter av allt från forskning till operativt arbete, säger generaldirektör Lena Ag.

“Dags för pojkar och män att kliva fram”

Jämställdhetsmyndigheten samarrangerar den fjärde upplagan av ICMEO på uppdrag av jämställdhetsminister Lena Hallengren. Generaldirektör Lena Ag ska delta i en paneldiskussion om hur unga män ska bli förändringsaktörer i jämställdhetsarbetet.

– Det är dags för pojkar och män att kliva fram och ta sin del i arbetet för ett jämställt samhälle, säger hon.

Årets konferens fokuserar särskilt på jämställdhetsarbete med pojkar och unga män. Utredaren Lina Lundborg ska hålla i en workshop om nordiskt arbete med ett förebygga våld, med ett särskilt fokus på att involvera unga män.

Lärande över nationsgränserna

– Hittills har samhällets arbete tenderat att hantera våldets konsekvenser snarare än dess orsaker. Vi kommer lyfta behovet av ett perspektivskifte och en uppgörelse med maskulinitetsnormer som rättfärdigar våld. I den förändringen måste pojkar och unga män ha en aktiv roll, säger hon.

Workshoppen som Jämställdhetsmyndigheten arrangerar ger utrymme för lärande över nationsgränserna.

– ­­­Det pågår ett aktivt arbete med våldsprevention bland unga i de nordiska länderna, men fokus skiljer sig delvis. Därför är det värdefullt med erfarenhetsutbyte, säger hon.

Jämställdhetsmyndighetens experter deltar i flera aktiviteter under konferensen

  • Generaldirektör Lena Ag deltar i en debatt om unga män och normkritik.
  • Utredaren Jesper Fundberg håller ett föredrag på temat ”Maskulinitet, makt och sexism”.
  • Utredaren Lina Lundborg håller i en workshop om våldsprevention bland unga män i Norden.
  • Utredaren Anna Ekstedt deltar i en workshop där hon presenterar hur situationen för människohandel för sexuella ändamål ser ut i Norden och Baltikum.
  • Utredarna Lisa Lindström och Jesper Fundberg håller i en interaktiv värderingsövning om destruktiva maskulinitetsnormer.
Senast uppdaterad: 12:22 - 09 maj, 2018
  • EU
  • Jämställdhet
  • Våld