Möten och samtal på jämställdhetstorget i Almedalen

Trots att demokratin fyller 100 år möter kvinnor fortfarande motstånd inom politiken. Det var ämnet för ett av de seminarier som Jämställdhetsmyndigheten arrangerade under en eftermiddag i Almedalen. De andra seminarierna handlade om ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning, våld i unga parrelationer och unga män i hederskontext samt klimat och jämställdhet.

 

När Almedalsveckan i Visby arrangerades i år var det precis 100 år sedan riksdagen fattade det första grundlagsbeslutet om kvinnors rösträtt och rätt att väljas till riksdagen.

En jämn fördelning av makt och inflytande mellan män och kvinnor är ett centralt mål i Sveriges jämställdhetspolitik. Jämställdhetsmyndighetens pågående uppföljning av detta mål pekar på ett behov av fortsatta studier och ett fortsatt fokus på frågan om ojämställda villkor i politiken. Under de första 100 åren av kvinnors rösträtt har det mycket hänt, men det finns fortfarande systematiska skillnader som består.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram skriften Kvinnor har det tuffare än män inom politiken som beskriver kvinnors villkor i politiken. I Almedalen arrangerades också ett seminarium där generaldirektör Lena Ag samtalade med Lisa Nåbo, kommunpolitiker i Linköping och ordförande för SSU i Östergötland, Helene Odenjung, kommunalråd i Göteborg och 1:e vice ordförande för Liberalerna, samt Rosaline Marbinah, demokratriambassadör för kommittén Demokratin 100 år. Samtalades modererades av Bosse Parbring, kommunikatör på Jämställdhetsmyndigheten.

Kvinnor med funktionsnedsättning ekonomiskt missgynnade

 

Tillsammans med Myndigheten för delaktighet har Jämställdhetsmyndigheten på uppdrag av regeringen gjort en kartläggning av utmaningar och hinder för ekonomiskt jämställda inkomster genom hela livet, för kvinnor med funktionsnedsättning. Kartläggningen diskuterades på ett av Jämställdhetsmyndighetens seminarier i Almedalen.

Medverkade gjorde Maria Johansson, ordförande för Forum kvinnor med funktionsnedsättning, Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten, Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, och Karl-Oscar Öhman, utredare på Myndigheten för delaktighet. Sara Nilsson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, modererade seminariet.

Våldsförebyggande arbete bland unga

 

Ett annat seminarium som Jämställdhetsmyndigheten arrangerade handlade om våld i unga partnerrelationer och unga män i hederskontext. En stor andel flickor har utsatts för brott i en nära relation någon gång under sin livstid. Våldet tas inte på allvar och får stora konsekvenser. Pojkar och unga män i hederskontext kan ofta vara både förövare och offer för hedersrelaterat våld och förtryck. På seminariet diskuterades hur unga kan få både stöd och involveras i det våldsförebyggande arbetet.

Medverkade gjorde Olga Persson, generalsekreterare för Unizon, Armin Azadkhah, verksamhetsansvarig för Fryshuset samt Lisa Lindström och Mikael Thörn, seniora utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Bosse Parbring, kommunikatör på Jämställdhetsmyndigheten, modererade samtalet.

Jämställdhet är avgörande för effektivt klimatarbete

Klimateffekter i form av torka och extrema väder leder till försämrad hälsa och växande försörjningsproblem. Utmaningarna slår hårdast mot världens 1,3 miljarder fattiga. Kvinnor har begränsad tillgång till politiska, ekonomiska och materiella resurser varför deras sårbarhet för klimatpåverkan ökar. Jämställdhetsmyndighetens fjärde seminarium på jämställdhetstorget diskuterade hållbar utveckling med fokus på klimatarbete och klimatfinansiering med ett jämställdhetsperspektiv.

Medverkande gjorde Maria Schultz, internationell chef för Vi-skogen, Karl Hallding, Stockholm Environment Institute, och Anna Collins-Falk som är internationell samordnare på Jämställdhetsmyndigheten. Sara Nilsson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, modererade seminariet.

Mingel i trädgården

 

Eftermiddagen i länsstyrelsens trädgård avslutades med ett alkoholfritt mingel där generaldirektör Lena Ag samtalade med journalisten och författaren Alexandra Pascalidou.

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 11:55 - 13 aug, 2019
  • Arbetsmarknad
  • Ekonomi
  • Funktionsnedsättning
  • Hedersrelaterat våld
  • Jämställdhet
  • Makt och inflytande
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Politik
  • Våldsförebyggande arbete