Möte med #metoo-uppropen

En rad organisationer som arbetar mot sexuella trakasserier var under onsdagen inbjudna till Jämställdhetsmyndigheten. Bland de närvarande märktes representanter för flera #metoo-upprop.
Emmy Lilliehorn, samordnare för de 65 bransch- och områdesspecifika #metoo-uppropen deltog i mötet på Jämställdhetsmyndigheten. Foto: Marie Andersson

Emmy Lilliehorn är samordnare av de totalt 65 bransch- och områdesspecifika #metoo-uppropen. Tillsammans med företrädare och representanter för ett dussintal andra #metoo-upprop och riksorganisationer som arbetar mot sexuella trakasserier, deltog hon i mötet på Jämställdhetsmyndigheten.

–  Jag är nyfiken på vad Jämställdhetsmyndigheten har att säga om #metoo-uppropen, vad det finns för plan här på myndigheten, och hur vi kan se resultatet. Jag ser fram emot att få veta vad som hänt, sade Emmy Lilliehorn inför mötet.

I våras framförde #metoo-uppropen flera krav till regeringen. Ett av kraven var att använda #metoo-uppropens ”breda och samlade kompetens” i referensgrupper och utredningar om arbetet mot sexuella trakasserier.

Andra organisationer som närvarade vid onsdagens möte var Roks, Unizon, Män, Brottsofferjouren Sverige och Friends.

Flera möten och utbildningar

Jämställdhetsmyndigheten har ett särskilt uppdrag att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Inom ramen för detta uppdrag ska barn och ungas situation särskilt belysas.

Jämställdhetsmyndigheten har arbetat med frågan sedan i våras. Bland annat har utbildningar om sexuella trakasserier genomförts och möten hållits med andra myndigheter som har uppdrag kring sexuella trakasserier. Dit hör Polisen, Åklagarmyndigheten, Barnombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket.

Myndighetens uppdrag ska delredovisas senast den 30 oktober i höst, och slutredovisas i oktober 2019.

Senast uppdaterad: 11:29 - 13 sep, 2018
  • Sexuella trakasserier